Colofon

Jeugdbibliotheek.nl is een website met allerlei content rondom lezen en weten. Alle content die we bieden is vrij toegankelijk of met een bibliotheeklidmaatschap te raadplegen. De selectie van de content gebeurt door een deskundige redactie. Daarnaast wordt content ingekocht bij derden. 

Selectiecriteria Lezen

Jeugdbibliotheek.nl biedt een keuze van het kwalitatief beste en/of meest bruikbare uit het aanbod van kinder- en jeugdboeken. Met vooral het kijk- en leesplezier voor ogen wordt een brede keuze gemaakt uit alle boeken die in aanmerking komen voor kinderen en jongeren van allerlei aard en met allerlei belangstelling.

Bij die keuze worden diverse factoren afgewogen:

 • de idee├źn die aan een uitgave ten grondslag liggen en de uitwerking daarvan in thema's, figuren en situaties
 • originaliteit en humor
 • het taalgebruik
 • de opbouw van het verhaal
 • het wereldbeeld dat gewild of ongewild wordt opgeroepen
 • relatie tussen tekst en beeld
 • bijzondere aspecten of speciale gebruiksmogelijkheden
 • bij informatieve boeken spelen toegankelijkheid van de informatie en het al dan niet beschikbaar zijn van andere boeken over het onderwerp mee.

Selectiecriteria Weten

Alle informatie die je kunt vinden op jeugdbibliotheek.nl over onderwerpen wordt verzameld door een deskundige redactie met een onderwijsachtergrond.

Zij selecteren verschillende bronnen rondom een bepaald onderwerp, voor verschillende leeftijden. De selectie gebeurt op basis van onderstaande criteria:

 • betrouwbaar
 • niet-commercieel
 • geen/weinig reclame
 • teksten sluiten aan bij het kennisniveau de doelgroep