Broergeheim: Opdracht

Opdracht niveau 2

Titel Broergeheim
Niveau boek 1
Opdracht niveau 2
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus verhaallijnen
Je leert de functie van een tweede verhaallijn begrijpen.
Gemaakt door Ymkje Visser

A


Joeri’s mening over Lonneke verandert nogal eens door het verhaal heen. Hoe denkt Joeri over Lonneke:

  1. als hij haar voor het eerst ziet als hij probeert te verdwalen en Lonneke in een bushokje staat?
  2. als hij bij haar in de klas komt?
  3. als Lonneke zich begint te bemoeien met de zoektocht naar Stefan?
  4. aan het einde van het verhaal?


B


Vraag 1:


Wat is er hetzelfde in de situatie van Joeri en Lonneke?


Vraag 2:


En wat is er anders in hun situatie?


C


De schrijver heeft Joeri en Lonneke natuurlijk niet voor niets bedacht en elkaar laten ontmoeten. Als schrijvers zoiets laten gebeuren in hun boeken, kan dit verschillende functies hebben:

  • De verhalen van de twee personages kunnen elkaar aanvullen.
  • De verhalen van de twee personages kunnen het tegenovergestelde van elkaar zijn.
  • De verhalen van de twee personages kunnen op elkaar lijken.

Van welke van de drie bovenstaande functies is sprake in Broergeheim? Leg je antwoord uit in minimaal 100 woorden.