Perenbomen bloeien wit: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Titel Perenbomen bloeien wit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert nadenken over een kwestie die een boek aansnijdt.
Gemaakt door Dagmar van Rooij | Martijn Koek

A

In een deel van het boek komt een verpleger voor, Harald genaamd. Stel je voor dat jij een verpleegkundige nodig hebt. Zou je dan iemand als Harald willen hebben? Leg uit waarom wel/niet.


B

Hieronder zie je enkele functie-eisen die voor het beroep van verpleegkundige gelden. Ga na of Harald aan die eisen voldoet, of juist niet, voor zover je weet. Vul de volgende tabel in.

Functie-eisen Wel/Niet Voorbeeld uit het boek
Tactvol
Doorzettingsvermogen
Respecvol
Geduldig
Inlevingsvermogen
Hygiƫnisch
Ordelijk
Kan cliƫnten overtuigen

C

Harald roept nogal verschillende emoties op bij de hoofdpersonen in het boek. Breng in kaart of zij positief/negatief tegenover hem staan, of neutraal. 

Postief/Negatief/Neutraal Reden?
Gerard
De tweeling
Gerson

D

Vergelijk de tabellen bij B en C. Wordt Harald gewaardeerd/bekritiseerd vanwege typisch verpleegkundige-eigenschappen (of het ontbreken daarvan), of om iets anders?

Ligt aan typische eigenschappen van de verpleegkundige, namelijk: Ligt aan iets anders, namelijk:
Gerard
De tweeling
Gerson

E

Stel je voor dat Harald helemaal niet in het verhaal voor zou komen. Omcirkel hieronder wat van toepassing is.

Vraag 1

Dan zou je Gerson beter / minder goed / even goed kunnen begrijpen dan/als nu.


Vraag 2

Dan zou je Gerard beter / minder goed / even goed kunnen begrijpen dan/als nu.


Vraag 3

Dan zou je de tweeling beter / minder goed / even goed kunnen begrijpen dan/als nu.


F

Kijk nog eens naar je antwoord op de voorgaande vragen. Zouden verpleegkundigen in opleiding Perenbomen bloeien wit moeten lezen? Zouden ze er iets aan kunnen hebben? Zo ja: wat dan?