Perenbomen bloeien wit: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Perspectief

Titel Perenbomen bloeien wit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm drietal
Focus perspectief
Je leert reflecteren op de werking van het perspectief.
Gemaakt door Dagmar van Rooij | Martijn Koek

A

De regisseur die Perenbomen bloeien wit wil verfilmen, krijgt het moeilijk. De roman kent immers een merkwaardig perspectief: we zien het verhaal door de ogen van een tweeling, een blinde en een hond. Stel je voor dat jullie aangewezen worden om de film te maken. De auteur heeft slechts één eis: het perspectief van het boek moet gehandhaafd blijven.
Breng de moeilijkheden in onderstaande tabel in kaart.

Perspectief Moeilijkheden bij verfilming
De tweeling
Gerson
Daan

B

Jullie zitten met de handen in het haar. Hoe gaan jullie dit technisch oplossen? Allereerst gaan jullie proberen te begrijpen waarom het perspectief zo belangrijk is in dit boek. Discussieer hierover en vul hiervoor de onderstaande tabel in.

Stel je voor... Wat zijn dan de negatieve gevolgen voor het verhaal? Met andere woorden: wat verlies je, als lezer?
Het perspectief ligt uitsluitend bij de tweeling.
Het perspectief ligt uitsluitend bij Gerson.
Het perspectief ligt uitsluitend bij Daan.
Het perspectief ligt bij een buitenstaander, bijvoorbeeld een buurman.

C

De volgende stap is proberen te verklaren waarom Gerbrand Bakker gekozen heeft voor juist deze merkwaardige perspectieven: waarom een tweeling, waarom pas vanuit Gersons perspectief als hij blind is, waarom een cruciale gebeurtenis vanuit de ogen van een hond? Discussieer hierover en vul de onderstaande tabel in.

Stel je voor... Wat zijn dan de negatieve gevolgen voor het verhaal? Met andere woorden: wat verlies je, als lezer?
Het perspectief ligt bij een van de tweelingbroers, niet bij allebei.
Je leest ook delen vanuit Gerson voordat het ongeluk plaatsvindt.
Het hoofdstuk vanuit Daans perspectief komt te vervallen.
De scène die je nu vanuit Daan ziet, zie je vanuit Gerson.

D

Ten slotte buigen jullie je over de vraag waarom een toch ook belangrijk personage als Gerard dan geen eigen perspectief krijgt. Discussieer hierover en vul jullie antwoord hieronder in.

Stel je voor... Wat zijn dan de negatieve gevolgen voor het verhaal? Met andere woorden: wat verlies je, als lezer?
Het boek kent een aantal extra hoofdstukken, vanuit Gerard.

E

Hoe jullie het gaan doen, weten jullie nog niet, maar jullie besluiten de uitdaging aan te gaan. Om Gerbrand Bakker te overtuigen gaan jullie een scène van één minuut verfilmen. Het moet een scène uit het boek zijn die
a) makkelijk te verfilmen is;
b) waarbij van geen van de bovenstaande verliezen sprake is
c) die typerend is voor wat het boek jullie te zeggen heeft.
Welke scène zouden jullie kiezen? Waarom deze? Hoe zouden jullie de scène verfilmen?

Uitschrijven is genoeg, maar echt een filmpje opnemen mag natuurlijk ook.