De laatste wachter

Het 14-jarige weesmeisje Eveline Dijkstra ontdekt dat ze over een bijzondere gave beschikt: ze heeft toegang tot de wereld van geesten en demonen. Eerst denkt ze dat ze gek is, maar van een waarzegger hoort ze dat ze tot de Wachters behoort, mensen die de geheimen van de wereld bewaken. Die gave blijkt niet zonder gevaar, want de kwaadaardige Broeders van Belial hebben het op die geheimen voorzien.


Boeken