Afval

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat iedere Nederlander zo'n 400 kilo afval per jaar weggooit? Waar moeten we met al dat afval naartoe?

Soorten afval

Er zijn verschillende soorten afval. Onder huisvuil valt glas, papier, karton, kunststof en groente-, fruit- en tuinafval. Maar niet alleen in huishoudens gooien we weg. In fabrieken komt bij de productie ook afval voor. Dit noem je afvalstoffen. Die kunnen erg giftig zijn. Ze komen in de grond of in de zee terecht. Giftig afval uit rijke landen wordt soms naar een arm land gebrachtOp boerderijen komt ook afval voor. In mest van dieren zitten stoffen die slecht zijn voor het milieu. Kunststof en bestrijdingsmiddelen zorgen ook voor vervuiling.

Recycling

Gelukkig is veel afval geschikt voor hergebruik. In Nederland wordt ongeveer driekwart van al het afval hergebruikt. Dit noem je recycling. Dat betekent dat fabrieken dat afval gebruiken om nieuwe dingen van te maken. In Nederland produceren we ieder jaar ongeveer 60 miljard kilo afval. Daarvan komt zo´n 45 miljard kilo terecht in de recycling. Mooi, want het is goedkoper om nieuwe producten van bestaande materialen te maken dan nieuwe materialen te kopen. Maar het is ook beter voor het milieu, want er komt minder restval op de vuilstort terecht. Tenminste, als iedereen het afval gescheiden inlevert. Je levert het dan soort bij soort in. Dus glas bij glas en karton bij karton. Dan komt er zo min mogelijk restafval op de vuilstort terecht.

Afvalverbranding

Vuilniswagens brengen het afval naar fabrieken met grote ovens. De ovens hebben een temperatuur van ongeveer 1000 graden Celsius. Daarin wordt het afval verbrand. Na verbranding blijft bodemas over, die in de vorm van asfalt en cement kan worden hergebruikt in bijvoorbeeld de wegenbouw.

Schoner dan vroeger

Er wordt nog steeds geklaagd dat er te veel afval is en dat dit slecht is voor het milieu. Maar vergeleken met vroeger is Nederland nu een stuk schoner. Vroeger werd afval in de sloot of op straat gegooid. Later werd de vuilnisbelt bedacht: een plek buiten de stad of het dorp waar mensen hun afval naartoe brachten. Het stonk er behoorlijk. Pas in 1912 kwam in Nederland de eerste verbrandingsinstallatie.