Bossen

Werkstukken en spreekbeurten

Sta je er bij een boswandeling weleens bij stil door wat voor soort bos je loopt en welke bomen, planten en dieren er allemaal leven?

Wat is bos?

Samen met planten, schimmels en dieren vormen bomen een bos. Een bos bestaat uit verschillende ‘lagen’: boven de grond een laag kruiden, dan de struiken, vaak een laag met kleinere bomen en als bovenste laag de boomtoppen.

Overal bos

Op sommige plekken op de wereld zul je nooit bos tegenkomen. Daar is het te koud of te droog. Maar op de meeste plaatsen op het land komt uiteindelijk bos, als de mensen tenminste niets met dat land doen.

Mensen, dieren en het bos

Vroeger was er veel meer bos in Nederland, maar om verschillende redenen is er veel bos gekapt. De overheid kijkt nu bij de inrichting van het land naar het evenwicht tussen bebouwing en natuur. We planten ook nieuwe bossen aan voor houtteelt. En voor recreatie, zodat we kunnen wandelen, joggen, de hond uitlaten, fietsen en genieten van de planten en dieren. Voor dieren is het bos een schuilplaats, waar ze hun nesten bouwen en voedsel kunnen vinden.

Soorten bossen

Er zijn verschillende soorten bossen: naaldbossen, loofbossen en regenwouden. We kennen ook gemengde bossen, daar staan naald- en loofbomen door elkaar. Het soort bos is afhankelijk van het klimaat en de grondsoort op de plek waar het bos groeit. Sommige bossen kunnen heel oud worden. Die heten dan oerbossen of oerwouden.