Broeikaseffect

Werkstukken en spreekbeurten

Weet jij wat het broeikaseffect is? En waarom het belangrijk is dat we er iets tegen doen? Hier wordt het uitgelegd.

De dampkring

Om de aarde zit een luchtlaag. Die laag noem je de dampkring of atmosfeer. De dampkring is ongeveer 100 kilometer dik. In de dampkring zitten gassen, zoals zuurstof, waterdamp, koolzuurgas en kooldioxide. Zonder dampkring zouden er geen mensen en dieren op aarde kunnen leven, want die hebben zuurstof nodig. Verder zorgt de dampkring ervoor dat de warmte wordt vastgehouden die de zon aan de aarde geeft. Fijn, want anders zou het hier veel te koud voor ons zijn. De gemiddelde temperatuur op aarde zou dan -18 °C zijn. Maar de aarde mag ook weer niet té warm worden, want dat is niet goed voor mensen, dieren en de natuur.

Broeikaseffect

De dampkring regelt dus onder andere de temperatuur op aarde. Dit noem je het natuurlijke broeikaseffect. Maar mensen verstoren het natuurlijke broeikaseffect. Door bijvoorbeeld grootschalige bomenkap, uitlaatgassen van auto’s en vliegtuigen en afvalstoffen van fabrieken en elektriciteitscentrales gaat de aarde te veel warmte vasthouden. Dit noem je de opwarming van de aarde of het broeikaseffect.

Ingrijpende gevolgen

Als de aarde warmer wordt, verandert het klimaat. Wetenschappers denken dat de temperatuur op aarde in het jaar 2050 zo’n drie graden hoger zal zijn dan nu. Dat lijkt niet veel, maar die paar graden verschil zorgen wel voor ingrijpende veranderingen. Het broeikaseffect heeft gevolgen voor de waterkringloop en het ecosysteem. Veel ijs op de Noordpool en Zuidpool zal smelten. Hierdoor komt er meer water in de zeeën. De zeespiegel stijgt en er komen meer en grotere overstromingen. Op sommige plaatsen zal het meer gaan regenen en stormen. De kans op orkanen en tsunami’s neemt toe. Doordat veel land onder water komt te staan, zullen veel mensen dakloos raken. Op andere plaatsen zal het juist steeds droger worden. Daardoor kunnen oogsten mislukken, waardoor er minder voedsel voor mensen is. Ook voor dieren heeft het broeikaseffect nadelige gevolgen. Denk maar eens aan de ijsbeer. Als poolijs smelt, kan hij steeds moeilijker over land op zoek naar voedsel. Dieren en ook planten zullen uitsterven, omdat ze niet goed kunnen overleven in het nattere of warmere klimaat.

Maatregelen

Regeringen over de hele wereld proberen afspraken met elkaar te maken over wat we met z’n allen tegen het broeikaseffect kunnen en moeten doen. Zo werd in 1997 in Japan het Kyoto-verdrag opgesteld. Dit verdrag regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het is moeilijk om het broeikaseffect te verminderen. Sommige landen vinden hun economie belangrijker dan het milieu. Maar veel industrielanden werken wel mee aan de regels uit dit verdrag en nemen maatregelen. Motoren worden zo gemaakt dat ze schoner en zuiniger zijn en dus minder brandstof verbruiken. Daarnaast is in Nederland sinds maart 2020 de maximumsnelheid op de snelwegen overdag aangepast naar 100 kilometer per uur. Op deze manier zorgen we met zijn allen voor minder uitstoot van stikstof. Er worden windmolens gebruikt om elektriciteit op te wekken en er zijn zonnepanelen voor de verwarming van water. Deze energiebronnen zijn duurzaam. Jij kunt zelf ook een steentje bijdragen aan de vermindering van het broeikaseffect. Probeer bijvoorbeeld zuinig om te gaan met elektriciteit en water en gebruik oude dingen opnieuw.