Duinen

Werkstukken en spreekbeurten

Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust. Heb je je weleens afgevraagd hoe deze zandheuvels zijn ontstaan?

Het ontstaan van duinen

Duinen vormen de overgang tussen de kustvlakte en de Noordzee. Geologisch gezien zijn de duinen piepjong: sinds vijfduizend jaar is de kustlijn gelijk gebleven, ondanks de klimatologische veranderingen na de ijstijd. Het duinlandschap blijft in beweging door zand, wind, regen en plantengroei. De duinen zijn in Nederland het langste aaneengesloten en ongerepte natuurgebied. Bij het ontstaan van duinen zijn vier voorwaarden noodzakelijk: een zanderige zeebodem langs de kust die geleidelijk oploopt, aanvoer van zand over de zeebodem naar de kust, golven en inlandse wind en plantengroei (biestarwegras) waardoor jonge duintjes worden vastgelegd.

Bedreiging van de duinen

Het duingebied verstuift door bijvoorbeeld houtkap steeds meer. Dit kan worden voorkomen door nieuwe beplanting aan te leggen. Door wind, temperatuur, water, kalkgehalte en voedingsstoffen in de duinen kunnen niet alle soorten planten en dieren overleven in de duinen. Naast de stijgende zeespiegel en de afslag van zand door storm worden de duinen ook bedreigd door zure regen. De begroeiing van de duinen past zich hierop aan: sommige plantensoorten overleven en andere sterven. Ook kunnen er nieuwe plantensoorten ontstaan.