Haven van Rotterdam

Werkstukken en spreekbeurten

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa en één van de grootste van de wereld. Wat maakt deze haven zo'n wereldhaven?

Infrastructuur

Het is belangrijk dat een haven dicht bij zee ligt. Door de Nieuwe Waterweg (1872) en het verdrag voor vrije doorvaart op de Rijn (1868) kon de haven in Rotterdam zich ontwikkelen. Rotterdam is via de Nieuwe Waterweg met de Noordzee verbonden en ligt ook aan de monding van de Rijn. Er komen schepen met goederen uit de hele wereld. Er is ook een goede infrastructuur rondom de haven. Daardoor kunnen goederen gemakkelijk verder vervoerd worden naar bijvoorbeeld het Ruhrgebied in Duitsland, naar Antwerpen en naar Engeland. De goederen worden vervoerd met binnenvaartschepen, met vrachtwagens en per trein, onder andere via de Betuwelijn. De haven van Rotterdam is 24 uur per dag bereikbaar. Olie- en ertstankers met een diepgang tot 23 meter kunnen de haven zelfs bereiken. De Eurogeul (een gegraven vaargeul op de Noordzee) heeft een diepte van 23 meter. Er worden wereldwijd zo'n 1000 havens verbonden met de haven van Rotterdam.

Economie

Je kunt je voorstellen dat zo'n grote haven goed is voor de economie van Nederland. De haven zorgt voor veel werkgelegenheid. De haven biedt werk aan ongeveer 270.000 mensen. Zo'n veertig verkeersleiders houden vanuit de verkeerstoren het scheepvaartverkeer in de gaten. Daarnaast levert de haven ook handel op. Zo is de haven erg belangrijk op het gebied van bulkoverslag van containers en massagoederen. Overslag is het overhevelen van goederen van het ene transportmiddel naar het andere.

Tweede Maasvlakte

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Het is ook een van de grootste havens ter wereld. De havens van bijvoorbeeld Shanghai en Singapore in Azië zijn nóg groter. Omdat er op den duur steeds meer en grotere schepen naar Rotterdam kwamen, werd in 2008 gestart met de aanleg van een uitbreiding van de haven. Deze uitbreiding heet Maasvlakte 2 of Tweede Maasvlakte. De totale lengte van de haven van Rotterdam bedraagt momenteel 40 kilometer. In 2018 voeren 29.476 zeeschepen de haven van Rotterdam binnen.