Maan

Werkstukken en spreekbeurten

Vaak zie je de maan zó goed dat hij helemaal niet zo ver weg lijkt. En astronauten kunnen ernaartoe. Maar weet jij hoe ver de maan van de aarde vandaan is?

Maneschijn

Als het donker is en er geen wolken zijn, kun je de maan zien. Soms is de maan rond, maar soms zie je maar een klein deeltje van de maan. De maan is een satelliet die rond de planeet draait. Hij ligt bijna 400.000 kilometer van de aarde vandaan! De maan is grijsbruin en geeft géén licht, al lijkt dat wel zo. De maan licht op door het zonlicht dat erop schijnt.

Onleefbaar

Leven op de maan is niet mogelijk, want er is geen zuurstof en ook geen water. Het zou bovendien ook geen pretje zijn: temperaturen kunnen er uiteenlopen van 170 graden onder nul tot 130 graden Celsius boven nul. Er leven ook geen planten en dieren op de maan. Ruimtevaarders, die onderzoek doen op de maan, kunnen alleen met speciale ruimtepakken en een zuurstofhelm op de maan lopen. Anders stikken ze.

Draaien om de aarde

Al miljoenen jaren cirkelt de maan om de aarde heen. De maan is vier keer kleiner dan de aarde. Door de zwaartekracht trekken de aarde en de maan elkaar aan. Dat ze nooit op elkaar botsen, komt doordat de maan met heel hoge snelheid om de aarde draait. Door die snelheid kan hij niet op de aarde vallen. Omdat de maan kleiner is dan de aarde is de zwaartekracht er minder sterk. Daardoor voelt het voor ruimtevaarders erg raar om op de maan te lopen. Ze wegen daar bijna niets. Het voelt als lopen in een zwembad. De Amerikaan Neil Armstrong was de eerste mens die op de maan stapte. Dit was in 1969.

Maansverduistering

Wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan (met de aarde in het midden) is er sprake van een maansverduistering. De maan krijgt dan geen zonlicht en bevindt zich dan in de schaduw van de aarde. Het wordt dan dus donker. Maansverduisteringen doen zich alleen voor tijdens volle maan, wanneer de maan tegenover de zon staat. Als zich op de aarde een maansverduistering voordoet, is er op de maan een zonsverduistering: de aarde staat dan voor de zon. Tussen 2001 en 2050 vinden 116 maansverduisteringen plaats.

Ontstaan

Men denkt dat de maan is ontstaan doordat de aarde botste met Theia, een object dat ongeveer even groot is als Mars. Bij deze botsing zou Theia zijn weggeslingerd of vernietigd. Hierbij brak een brok materie los van de aarde, waaruit de maan werd gevormd. Gesteenten op de maan zijn van dezelfde materie als de aardkost. Dit bevestigt de theorie dat de maan zo ontstaan is.