Noordzee

Werkstukken en spreekbeurten

Weet je dat er tapijtschelpen, glasmuiltjes en scheermesjes in de Noordzee leven? Vroeger leefden er mammoeten op de plek waar nu de Noordzee is. Hoe zit dat?

IJstijd

Tijdens de laatste ijstijd lag de Noordzee grotendeels droog. Tussen Nederland en Engeland en Schotland lag een groot, koud steppegebied. Wereldwijd bestond veel water uit gletsjers en ijskappen, waardoor de zeespiegel veel lager was. In het gebied waar nu de Noordzee is, leefden dieren zoals wolharige mammoeten, steppewisenten, reuzenherten en grottenberen. Van deze uitgestorven dieren worden dan ook regelmatig botten en tanden opgevist uit de Noordzee. Nu leven er zo’n 220 vissoorten in de Noordzee en ook vele andere dieren. Bijvoorbeeld schelpdieren met leuke namen als tapijtschelp, glasmuiltje en scheermesje. Van die laatste zijn de schelpen vaak te vinden op het Noordzeestrand.

Nederland en de Noordzee

Tussen Nederland en Engeland en Schotland ligt nu de Noordzee. Ook België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Noorwegen grenzen aan deze zee. Een deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dit betekent dat het land lager ligt dan de zee. Zonder de kilometers duinen, dijken, stormvloedkeringen en waterwerken zou een groot deel van Nederland onder water staan. Het grootste verdedigingssysteem tegen de zee zijn de Deltawerken.

Bescherming van de natuur

De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Er is veel scheepvaartverkeer en visserij. Ook wordt de Noordzee gebruikt voor energie-, gas-, olie- en zandwinning, en natuurlijk voor recreatie. Je kunt je voorstellen dat dit zorgt voor vervuiling, wat niet zo goed is voor alles wat er in de Noordzee leeft. Organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Stichting De Noordzee beschermen de Noordzee. Ze doen dit door bijvoorbeeld te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verdwenen diersoorten terug te krijgen. Ook herstellen ze leefgebieden en vergroten ze populaties door het kweken van dieren.