Polders

Werkstukken en spreekbeurten

Honderd jaar geleden zag Nederland er nog heel anders uit, veel meer water en veel minder land. Welke provincie bestond toen nog helemaal niet?

Flevoland

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Vroeger vond je op de plek van Flevoland de Zuiderzee. En de eilandjes Wieringen, Marken, Schokland en Urk. Flevoland is ontstaan door inpoldering van de Zuiderzee. Er werden dijken omheen gebouwd en de Zuiderzee ging het IJsselmeer heten. Daarna werden delen van het IJsselmeer drooggelegd. Eerst werd de Noordoostpolder gemaakt met de stad Emmeloord. En daarna de Zuidoostpolder met de steden Lelystad en Almere. In 1986 werden deze polders samen de nieuwe provincie Flevoland. Het heeft bijna 70 jaar geduurd voordat deze provincie klaar was.

Polders zijn heel bijzonder

Polders zijn typisch Nederlands. Ongeveer 95% van alle Europese polders vind je in Nederland. Iedereen weet natuurlijk hoe een polder eruitziet. Maar wat is nu precies een polder? Een polder is een stuk land waar geen verbinding is met het water buiten dat land. Daardoor kan de waterstand in die polder geregeld worden, onafhankelijk van hoe hoog het water buiten de polder staat. Om een polder heen vind je altijd sloten. Die sloten zijn daar expres aangelegd. Ze zorgen ervoor dat het regenwater weggevoerd kan worden.  

Molens

Polders werden vroeger drooggehouden met molens. Die molens pompten het water weg. Daardoor kwam het water in de grond nooit te hoog te staan. Zo zorgden ze er dus voor dat stukken land niet onder water kwamen te staan. Nu regelen computers en elektrische pompen dit vaak in plaats van molens. Molens die water wegpompen, worden poldermolens of watermolens genoemd. Er bestaan ook andere soorten molens, zoals korenmolens of zaagmolens. Veel molens die nog in Nederland staan, hebben geen functie meer. Maar vaak zijn het monumenten en mogen ze niet gesloopt worden. In sommige molens wonen zelfs mensen.  

De Beemster

Rond 1610 werd er in Nederland een groot meer drooggelegd. Dat was de Beemster. Daarna volgden nog veel andere meren, zoals het Haarlemmermeer. Maar waarom legden mensen meren droog? Dat is toch heel ingewikkeld en heel veel werk? Het werd gedaan voor de veiligheid van Nederland. Immers hoe kleiner het wateroppervlak, hoe kleiner de kans op overstromingen. Daarnaast wilde de regering meer landbouwgrond creƫren en land waar mensen konden wonen.