Wadden

Werkstukken en spreekbeurten

De Wadden is een groot Europees natuurgebied. Waarom moet dit gebied beschermd worden, denk jij?

Wadden

De Wadden is het hele waddengebied langs de noordkust van Nederland. Het loopt helemaal door naar Duitsland en Denemarken. De lengte van dit gebied is ongeveer 500 kilometer. Tussen de Noordzee aan de ene kant en het vasteland van deze landen aan de andere kant ligt de Waddenzee. In het Duits heet die Wattenmeer en in het Deens Vadehavet. Niet alleen Nederland heeft Waddeneilanden, maar Duitsland en Denemarken ook. Bewoonde Waddeneilanden in Nederland zijn: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Waddenzee

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa. Voor verschillende diersoorten is er veel voedsel te vinden. Er komen vooral veel (water)vogels voor. Op de bodem van de Waddenzee leven ook veel diertjes, zoals schelpdieren, wormen, kreeftjes, garnalen en slakjes. En natuurlijk vissen. Andere bekende bewoners van het waddengebied zijn zeehonden.

Bescherming natuurgebied

Het waddengebied is een natuurgebied, maar er wordt ook geld aan verdiend door toerisme, visserij en gaswinning. De gaswinning moet voldoen aan strikte eisen, zodat het ecosysteem intact blijft. Zo mag het gas alleen vanaf land worden gewonnen. De mechanische kokkelvisserij is vanaf 2005 verboden, omdat dit te veel schade toebracht aan het ecosysteem. Mosselzaadvisserij is schadelijk voor de natuur op de wadbodem en is daarom maar tweemaal per jaar en alleen in een bepaald gebied toegestaan.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering in de wereld stijgt de zeespiegel. Dit kan zorgen voor overstromingen. De Nederlandse regering probeert de Nederlanders zoveel mogelijk te beschermen tegen het water. Maar klimaatverandering brengt ook het leven in de Waddenzee in gevaar. Sommige vissoorten trekken naar een ander gebied en andere soorten kunnen niet goed groeien of overleven.