Dyslexie

Werkstukken en spreekbeurten

Waarschijnlijk weet je wel dat mensen met dyslexie moeite hebben met lezen en schrijven. Maar weet je ook wat dyscalculie is?

Dyslexie

Vroeger dacht men dat mensen met dyslexie iets aan hun ogen hadden. Daarom noemde men het woordblindheid. Dyslexie kent verschillende vormen die ook verschillende oorzaken hebben. Meestal word je met dyslexie geboren, maar je kunt het ook krijgen door een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld na een ongeluk of een herseninfarct. Bij dyslectische mensen gaan de hersenen anders om met klanken, woorden en letters. Daardoor wordt het lezen niet geautomatiseerd. Ze hebben dan ook moeite met het automatisch herkennen van woorden. Het woord dyslexie komt uit het Grieks. 'Dys' betekent 'slecht' en 'lexis' betekent 'woorden' of 'taal'. Dus: slecht met taal.

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis. Dyscalculie gaat vaak samen met andere beperkingen, zoals moeite met klokkijken, een slechter geheugen en spellingsproblemen. Het automatiseren van sommen in optellen, aftrekken en vermenigvuldigen gaat heel moeizaam en soms lukt het helemaal niet. Dyscalculie bestaat als begrip nog niet zo lang, ongeveer sinds 1990. Daarvoor werden kinderen die hier moeite mee hadden vaak als lui en dom gezien. Ook dyscalculie komt in verschillende vormen voor. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn. Het Griekse 'dys' betekent 'slecht' en het Latijnse 'calculie' betekent 'rekenen'. Dus: slecht in rekenen.

Doktersverklaring

Als dyslexie of dyscalculie is vastgesteld door een bevoegde arts, psycholoog of orthopedagoog, kun je een dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen. Je hebt dan recht op meer tijd bij toetsen en examens. Ook is het mogelijk andere hulpmiddelen te gebruiken. Dyslexie en dyscalculie gaan nooit over, maar je kunt er wel mee leren omgaan.