Zelfmoord

Werkstukken en spreekbeurten

Is er een verschil tussen zelfmoord en zelfdoding? Bij iemand die zelfmoord pleegt, denk je aan iemand die depressief is. Maar is dat altijd zo?

Voor de trein springen

Wat kun je doen als je het leven niet meer ziet zitten en geen uitweg meer ziet? Bijvoorbeeld doordat je te maken hebt met een loverboy, een drugsbende, misbruik, afpersing, schulden, dreiging, sexting, pesten of mishandeling? Gezonde mensen gaan hulp zoeken. Maar sommige mensen zijn zo gestresst, dat ze niet meer goed kunnen nadenken. Ze sluiten zich af voor hulp. Soms komt het zover dat ze geen andere uitweg meer zien dan de dood.

Zo iemand gaat bijvoorbeeld dood door van een hoog gebouw te springen of door voor een rijdende trein te springen. Ook komt het voor dat mensen zichzelf doodschieten met een pistool of zichzelf ophangen. Of dat ze iets innemen wat niet goed voor ze is, zoals een heleboel pillen. Vaak heeft een ander er – zonder dat hij dat wil – mee te maken. Bedenk maar eens hoe erg een treinmachinist schrikt als er iemand voor zijn trein springt en hij niet meer kan remmen.

Zelfdoding

Zelfmoord wordt ook wel suïcide of zelfdoding genoemd. Euthanasie wordt ook zelfdoding genoemd, maar het is geen zelfmoord. Als iemand ongeneeslijk ziek is, veel pijn heeft en niet wil wachten tot hij overlijdt, kan hij besluiten dat een arts een einde aan zijn leven maakt. Hij krijgt dan hulp bij de zelfdoding en pleegt geen zelfmoord. Het komt ook voor dat euthanasie niet wordt toegestaan en dat iemand dan toch zelf iets doet waardoor hij doodgaat.

Psychische ziekte

Iemand die zelfmoord pleegt, ziet geen andere uitweg. Vaak komt dat door een depressie. Dat is een psychische ziekte, in je hoofd. Je bent dan ziek van somberheid en ziet tegen alles op. Een depressie kan komen doordat iemand iets ergs heeft meegemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld een dierbare verloren, heeft weinig familie en vrienden of is gepest. Of hij heeft praktische problemen: hij heeft geen geld of huis meer of is drugsverslaafd. Vaak gaat een depressie weer over. Bijvoorbeeld door met een psycholoog te praten of door hulp in te schakelen bij het oplossen van de problemen. Maar soms komt een depressie steeds terug. Erover praten en om hulp vragen is heel belangrijk.

Zelfmoordaanslag

Iemand die een zelfmoordaanslag pleegt, doet iets waarbij hij weet dat hij zelf zal overlijden. Hij draagt bijvoorbeeld een bom die hij laat ontploffen op een drukke plek. Het doel is vaak dat er daarbij meer mensen zullen overlijden of gewond zullen raken. Hij wil in de eerste plaats anderen vermoorden, omdat hij bijvoorbeeld gelooft dat mensen met een ander geloof slecht zijn en dood moeten. Dat hij daarbij zelfmoord moet plegen, heeft hij ervoor over. Vaak gelooft hij dat hij hiervoor in het leven na de dood wordt beloond.

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander?
Bel 0900-0113 of chat via 113.nl. Anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.