Brandweer

Werkstukken en spreekbeurten

Zou jij bij de brandweer willen? Veel mensen die bij de brandweer werken, doen dit vrijwillig. En het zijn niet alleen mannen die dit doen.

Taken van de brandweer

De brandweer heeft meerdere belangrijke taken, zoals branden voorkomen en bestrijden, mensen bevrijden die in auto's bekneld zitten en wespennesten verwijderen. Daarnaast geeft de brandweer voorlichting over branden en brandveiligheid.

Brandweermannen- én vrouwen

Vroeger werkten er vooral mannen bij de brandweer. Maar de laatste decennia zijn er ook steeds meer brandweervrouwen. De meeste brandweermannen- en vrouwen zijn vrijwilliger. In de grote steden zijn er beroepskorpsen en in de kleinere gemeentes zijn vooral vrijwilligers actief.

Felrood

Het wagenpark van de Nederlandse brandweer is vuurrood. Deze kleur is niet verplicht, maar valt wel goed op. Als brandweerauto's met haast over de snelweg rijden, gaat iedereen aan de kant omdat ze de wagens herkennen. De voertuigen van de brandweer hebben blauwe zwaailichten en tweetonige hoornen. Om zo goed mogelijk te kunnen werken, heeft de brandweer veel materiaal nodig. Zo staan er onder andere schuimbluswagens, ladderauto's, waterongevallenauto's, tankwagens en andere voertuigen op de kazerne. Om zelf niet gewond te raken tijdens het werk dragen brandweermannen- en vrouwen speciale pakken en een helm. Deze kleding beschermt tegen hitte, giftige stoffen en vuur.

Verschillende rangen

De brandweer kent verschillende rangen. Mensen die net van de basisopleiding komen, noem je brandwacht. Boven de brandwacht staat de hoofdbrandwacht, daarboven de brandmeester en weer daarboven de hoofdbrandmeester. Boven de hoofdbrandmeester staat de commandeur, gevolgd door de adjunct-hoofdcommandeur. Aan het hoofd van de brandweer staat de hoofdcommandeur.

Soorten brand

Branden heb je in allerlei soorten en maten en moeten allemaal op een andere manier geblust worden. Binnenbranden zijn branden in een gebouw. Buitenbranden zijn – je raadt het al – branden in de openlucht, zoals bosbranden. Verder zijn er voertuigbranden, scheepsbranden en vliegtuigbranden.