Democratie

Werkstukken en spreekbeurten

Een democratie is een staatsvorm waarbij het volk regeert. Iedereen mag en kan zijn mening vrij uiten. Is dat overal zo?

Vrijheid

Bij een democratie horen een aantal vrijheden, zoals kiesrecht, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In een democratie zijn de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht gescheiden. Dit noemen we de trias politica. 

Het volk beslist mee

De leider van Athene, Pericles, was de eerste die het volk mee liet beslissen. Dit was rond 460 voor Christus. Alleen de mannen mochten meebeslissen. Ze kwamen bij elkaar om over belangrijke zaken zoals oorlog te praten. Ook kozen zij de leider van de stad. Vrouwen en slaven mochten niet meebeslissen. De beslissingen die in Athene door het volk werden genomen, werden in steen gegraveerd. Die steen werd in het openbaar tentoongesteld. Best slim bedacht, toch?

Volksvertegenwoordiging

Nederland is een democratie. Door middel van verkiezingen kunnen we zelf kiezen wie het land besturen. Het is niet te doen om bij ieder besluit alle Nederlanders mee te laten beslissen. Dat zou te tijdrovend zijn. Daarom hebben we een volksvertegenwoordiging. Die bestaat uit de regering, de Eerste Kamer én de Tweede Kamer. De regering bestaat uit de ministers en de koning. De regering zonder de koning is de ministerraad. Aan het hoofd van de ministerraad staat de minister-president. De Eerste en de Tweede kamer samen noemen we de Staten-Generaal. Zij controleert de regering. Volg je het nog een beetje?

Dictatuur

Niet elk land is een democratie. Een land kan bijvoorbeeld ook een dictatuur zijn. Er is dan één leider, een dictator. Die naam heeft een negatieve lading. Een dictator tolereert niet dat mensen een andere mening hebben dan hijzelf. Mensen die dat toch openlijk hebben, moeten de gevangenis in of worden zelfs vermoord. Een voorbeeld van een dictatuur is Noord-Korea.