Echtscheiding

Werkstukken en spreekbeurten

Als je ouders gaan scheiden wil dat zeggen dat ze niet langer een relatie hebben. Ze beëindigen hun huwelijk en verbreken daarbij alle wettelijke banden die ze met elkaar hebben.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je ouders gaan scheiden. Ze kunnen negatieve gevoelens hebben ten opzichte van elkaar, waardoor er een slechte communicatie is. Daardoor is er minder verbondenheid en intimiteit. De relatie voldoet niet aan de verwachtingen of er is sprake van overspel. Er kan sprake zijn van mishandeling of alcoholmisbruik. Zo zijn er misschien nog wel meer redenen te noemen. Eén ding is zeker: ze scheiden van elkaar, niet van jou!

Lusteloos

Ongeveer 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Er zijn dus veel jongeren die met een scheiding van hun ouders te maken hebben. Het kan gebeuren dat door het wegvallen van wat vertrouwd was, je prestaties op school minder worden. Je kunt je minder goed concentreren of je voelt je lusteloos. Sommige jongeren trekken zich terug van hun vrienden en zijn veel thuis. Anderen gaan juist heel veel weg met vrienden.