Kinderrechten

Werkstukken en spreekbeurten

Kinderen hebben een heleboel rechten. Een recht is iets wat kinderen mogen. Om een recht te krijgen hoeven kinderen niks te doen. Rechten hebben ze gewoon. Jij dus ook!

Kinderrechtenverdrag

In 1989 zijn de rechten voor kinderen vastgelegd. Ze staan in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit verdrag heet in het kort het Kinderrechtenverdrag. Een verdrag is een afspraak tussen landen. Elk land dat het verdrag ondertekent moet zich aan het verdrag houden. 193 landen hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd (goedgekeurd) – zo ook Nederland.

Door het Verdrag te ratificeren gaat het in een land pas echt gelden. Je zou verwachten dat de Verenigde Staten ook bij deze 193 landen horen, maar dat is niet zo. De Verenigde Staten willen het Verdrag waarschijnlijk niet ratificeren, omdat het Verdrag de doodstraf voor kinderen verbiedt. Daar zijn ze het niet mee eens. Ook Somalië en Zuid-Soedan willen het Verdrag niet ratificeren.

Rechten

Voorbeelden van kinderrechten zijn:

· het recht op een vrije mening
· het recht op privacy en een thuis
· het recht op vrije tijd en spel
· het recht op bescherming tegen discriminatie
· het recht op bescherming tegen geweld
· het recht op bescherming tegen de doodstraf
· het recht op bescherming tegen kinderhandel

In Nederland hebben kinderen het meestal goed. Maar in sommige andere landen krijgen kinderen niet alle rechten die ze verdienen. Daar moeten ze bijvoorbeeld elke dag werken en hebben ze geen tijd om te spelen. Een organisatie die speciaal voor kinderen is opgericht is Unicef. Unicef hoort bij de Verenigde Naties. Unicef helpt kinderen in nood, overal in de wereld. Er worden bijvoorbeeld scholen gebouwd of er wordt gezorgd voor schoon drinkwater.

Kindertelefoon

Ook in Nederland krijgen kinderen niet altijd waar ze recht op hebben. Soms worden kinderen bijvoorbeeld thuis mishandeld. Ze kunnen dan de Kindertelefoon bellen. Daar werken wel 800 mensen die naar de verhalen van kinderen luisteren en vaak ook echt actie kunnen ondernemen. Het telefoonnummer is 0800-0432, maar je kunt ook chatten met de Kindertelefoon via www.kindertelefoon.nl. Soms gaat het bij een kind thuis echt mis. Ouders kunnen bijvoorbeeld verslaafd zijn en daardoor niet goed voor het kind zorgen. De rechter beslist dan dat het kind extra zorg nodig heeft. Een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg gaat het gezin dan begeleiden bij de opvoeding.