Koninklijk Huis

Werkstukken en spreekbeurten

Voordat Willem-Alexander koning werd, had Nederland al een aantal koningen gehad die ook Willem heetten: Willem I, Willem II, Willem III. En daarvoor was er ook nog Willem van Oranje. We leggen je uit hoe het zit met al die 'Willems' en hoe het werkt met troonopvolging.

Koninkrijk

Veel landen hebben een president die door het volk wordt gekozen. Maar Nederland heeft een monarchie, een regeringsvorm waarbij een persoon aan het hoofd staat. We hebben een koning en een koninklijke familie. De koning hoort bij geen enkele partij: hij is er voor iedereen. De jaarlijkse Koningsdag is typisch Nederlands en vieren we op de verjaardag van koning Willem-Alexander: 27 april.

Koning Willem-Alexander

Willem-Alexander werd geboren in 1967. Hij heette toen nog prins Willem-Alexander. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en daarna bij verschillende onderdelen van het leger gezeten. Hij is erg sportief. Hij heeft zelfs meegedaan aan de Elfstedentocht. Op 2 februari 2002 trouwde hij met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. In december 2003 werd hun dochter Catharina-Amalia geboren. Amalia kreeg in juni 2005 een zusje: Alexia. In april 2007 werd nog een prinsesje geboren: Ariane.

Op 30 april 2013 volgde Willem-Alexander zijn moeder Beatrix op. Hij werd toen koning Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander is hoofd van de regering, maar niet verantwoordelijk voor het bestuur van het land. Volgens de grondwet zijn de ministers daarvoor verantwoordelijk. Op Prinsjesdag leest de koning de plannen van de regering voor het komende jaar voor. Koning Willem-Alexander gaat vaak op werkbezoek om te weten te komen wat de mensen belangrijk vinden. Hij gaat ook naar het buitenland op staatsbezoek.

Huis Oranje-Nassau

Het Koninklijk Huis wordt ook wel het Huis Oranje-Nassau genoemd. En Prins(es) van Oranje-Nassau is een titel die door de leden van het Koninklijk Huis wordt gebruikt. Maar waar komt die naam vandaan? Willem van Oranje is een belangrijke man uit de Nederlandse geschiedenis. Hij is de stamvader van het Huis Oranje-Nassau. In 1533 werd Willem van Oranje in Duitsland geboren. Hij heette toen nog Willem van Nassau. Toen hij elf jaar was, erfde hij het prinsdom (een landgoed) genaamd Orange. Dat betekent 'oranje'. Zo werd hij Prins van Oranje.

De vierde Willem

Naast het prinsdom erfde Willem van Oranje belangrijke voorrechten en bezittingen in de Nederlanden. In 1559 werd hij door de toenmalige koning Filips benoemd als stadhouder. Willem van Oranje bestuurde toen grote delen van Nederland. Hij wordt ook wel de Vader des vaderlands genoemd. De rechtstreekse bloedlijn van Willem van Oranje stierf uit in 1702, toen stadhouder Willem III van Oranje na een ongelukkige val van zijn paard overleed en geen kinderen had om hem op te volgen. Hij had in zijn testament de Friese stadhouder Johan Willem Friso benoemd als erfgenaam van de titel Prins van Oranje. Willem I, die van de Friese stadhouder afstamde, werd in 1815 de eerste koning der Nederlanden. Daarna volgden Willem II en III. Willem III had geen zonen die hem op konden volgen, wat in die tijd wel de gewoonte was. Daarom werd zijn dochter Wilhelmina de eerste koningin. Omdat ze nog maar tien jaar was, regeerde haar moeder Emma tot ze achttien werd. Wilhelmina heeft vijftig jaar geregeerd. Ze werd opgevolgd door haar dochter Juliana, de moeder van Beatrix. Van 1980 tot 2013 was Beatrix koningin van Nederland. Daarna volgde haar zoon. Willem-Alexander is de vierde Willem die koning is, koning Willem IV dus.