Leger

Werkstukken en spreekbeurten

Het leger is een militaire organisatie die verantwoordelijk is voor de verdediging van een staat. Het Nederlandse leger bestaat uit de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee. Hoe worden deze samen genoemd? En wie heeft de leiding erover?

Krijgsmacht

Het hele leger in Nederland wordt de krijgsmacht genoemd. De krijgsmacht bestaat uit de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Het ministerie van Defensie heeft de leiding over de Nederlandse krijgsmacht. Defensie betekent: verdediging van het Rijk. Het Nederlandse leger heeft twee hoofdtaken:

  1. Het Nederlands grondgebied en dat van bevriende landen verdedigen.
  2. Overal in de wereld werken aan vrede en veiligheid.

Koninklijke Landmacht

Soldaten van de landmacht kunnen worden ingezet bij het helpen van mensen bij rampen of het handhaven van de orde. Zo moeten soldaten bijvoorbeeld assisteren bij watersnoodrampen of bij demonstraties die uit de hand lopen. Soldaten moeten soms ook in het buitenland werken; dan worden ze uitgezonden. Ook houden zij zich bezig met oorlogsvoering op het land. De tank is hun belangrijkste wapen bij landgevechten. Met tanks kan een leger zich snel verplaatsen. De landmacht gebruikt de Leopard-2 A6 tank. Die is ongeveer 11 meter lang en 4 meter breed en weegt 60.000 kilo. Met zo'n tientonner wil je liever geen ruzie, toch?

Koninklijke Marine en Korps Mariniers

De marine is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland. De marine werkt op en vanaf zee en wordt ingezet voor:

  • vredestaken voor Nederland en bevriende landen;
  • controles op zee (bijvoorbeeld zoeken naar drugs);
  • hulp bij rampen (zoals watersnoodrampen);
  • het opruimen van mijnen en andere explosieven (zowel in zee als op land);
  • het redden van drenkelingen (vaak in samenwerking met de kustwacht).

Het Korps Mariniers is een groep speciaal opgeleide soldaten binnen de marine.

Koninklijke Luchtmacht

De luchtmacht levert hulp vanuit de lucht en bewaakt het Nederlandse luchtruim. De luchtmacht werd opgericht op 1 juli 1913 als onderdeel van de landmacht. De afdeling was toen klein en bestond uit een commandant, vier vliegers en een vliegtuig. In 1953 werd het een zelfstandig onderdeel van de krijgsmacht. De luchtmacht maakt gebruik van de F-16 Fighting Falcon. Dat is een van de meest wendbare gevechtsvliegtuigen van de wereld. In de toekomst wordt de F-16 vervangen door de Joint Strike Fighter, de F-35. De eerste acht toestellen zijn in 2019 aan Nederland geleverd. Om vliegers te kunnen trainen staan er zes in de Verenigde Staten. Twee nieuwe gevechtsvliegtuigen staan voor inzet in Nederland. Het is de bedoeling dat Nederland ten minste 37 nieuwe jachtvliegtuigen koopt.

Koninklijke Marechaussee

De marechaussee is de militaire politieorganisatie van de Nederlandse krijgsmacht. Je hebt ze vast weleens op tv gezien, bijvoorbeeld bij het tegengaan van rellen bij voetbalwedstrijden. Andere taken van de marechaussee zijn bijvoorbeeld het bewaken van koninklijke paleizen, beveiliging van luchthavens en het helpen van de 'gewone' politie. Er werken zo'n 6000 mensen bij de marechaussee.