Onderwijs

Werkstukken en spreekbeurten

In Nederland is onderwijs erg belangrijk. Kinderen mogen naar school als ze vier jaar oud zijn en vanaf vijf jaar is het zelfs verplicht. Was dat vroeger ook zo?

Waarom zijn er scholen?

Dertienhonderd jaar geleden regeerde Karel de Grote over een groot rijk. Hij had mensen nodig om het te kunnen besturen, maar daarvoor moesten zij kunnen lezen en schrijven. Karel de Grote zorgde er daarom voor dat er scholen opgericht werden. 

Goed onderwijs is nog steeds belangrijk voor een land. Goed opgeleide mensen kunnen met hun werk geld verdienen voor het land. Maar goed onderwijs is ook belangrijk voor de mensen zelf. Met goede diploma‚Äôs kun je werk vinden dat je leuk vindt en waar je genoeg geld mee kan verdienen. In arme landen is het onderwijs soms slecht, waardoor de bevolking niet goed kan leren en arm blijft.

Leerplicht

Vroeger hoefden kinderen niet naar school. Onderwijs was bovendien duur. Alleen als je rijke ouders had kon je naar een goede school. Vanaf 1848 mocht iedereen gratis naar school. Maar veel kinderen moesten werken in de fabrieken, waardoor ze geen tijd hadden om naar school te gaan. In 1901 werd de leerplicht ingevoerd en moesten alle kinderen naar school.

Nu gaan in Nederland alle kinderen tussen de vijf en achttien jaar naar school. Dit is niet in alle landen zo. Vooral in arme landen moeten kinderen nog steeds hard werken en kunnen daardoor niet naar school. Ongeveer 250 miljoen kinderen krijgen geen onderwijs.

Scholen

Tussen je vierde en twaalfde jaar zit je in Nederland op de basisschool. In groep acht maken veel kinderen de Cito-toets. Je kunt dan zien welke school voor jou het beste is na de basisschool. Na het voortgezet onderwijs kun je leren voor een beroep. Je kunt ook gaan studeren aan een hogeschool of universiteit.

De meeste scholen krijgen subsidiegeld van de regering, zodat iedereen naar school kan. Toch zijn er verschillen. Zo heb je openbare scholen en bijzondere scholen. Op sommige scholen is bijvoorbeeld de bijbel belangrijk. Op andere scholen wordt op een speciale manier lesgegeven, bijvoorbeeld op een montessorischool. De regering let er wel op dat kinderen op alle scholen evenveel leren.