Ontwikkelingslanden

Werkstukken en spreekbeurten

Landen waar de gezondheid, het onderwijs en de financiële situatie erg slecht is, noem je ontwikkelingslanden. In deze landen heerst veel armoede. Wat weet jij allemaal al over ontwikkelingslanden?

Ruzies

Er zijn verschillende oorzaken waarom een land arm is en een ontwikkelingsland wordt genoemd. Zo is ruzie in de politiek één van de oorzaken waarom een land in ontwikkeling achterblijft. Conflicten en burgeroorlogen kosten namelijk veel geld en eisen mensenlevens. Daarnaast doen buitenlandse ondernemingen niet snel zaken met landen waar constant ruzie en onrust is.

Een andere oorzaak is het tekort aan bepaalde grondstoffen. Wanneer je als land geen producten kan verkopen omdat je bepaalde grondstoffen niet hebt, dan mis je ook inkomsten. Een voorbeeld is de Sahara: daar is alleen maar zand.

Kinderarbeid en slechte hygiëne

Om te kunnen bepalen wanneer een land een ontwikkelingsland is, zijn er bepaalde kenmerken vastgelegd die horen bij ontwikkelingslanden. Kenmerken van een ontwikkelingsland zijn:

  • kinderarbeid
  • een hoge schuld
  • slechte hygiëne
  • ondervoeding
  • hoog sterftecijfer
  • veel kinderen per gezin
  • veel analfabeten

Landen bieden hulp

Landen die geen armoede kennen, bieden vaak hulp aan ontwikkelingslanden. Ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen zich verder te ontwikkelen en zo een beter leven te krijgen. Zo helpen landen bij het onderwijs, de gezondheidszorg, economische ontwikkeling, infrastructuur en landbouw van ontwikkelingslanden.

Bedrijven en organisaties

Niet alleen overheden, maar ook bedrijven en organisaties zetten zich in voor ontwikkelingslanden. Onafhankelijke hulporganisaties worden ook wel niet-gouvernementele organisaties (NGO's) genoemd. Best een moeilijk woord, hè? NGO's krijgen geld van particulieren en bedrijven en soms een subsidie van de overheid. Bekende NGO's zijn Save the Children International, Care USA en World Vision. Naast NGO's zijn ook sociale organisaties en burgers actief. Dit worden in Nederland particuliere initiatieven (PI) genoemd. Snap je het nog?