Pesten

Werkstukken en spreekbeurten

Voor niemand is pesten leuk. Toch worden er dagelijks mensen gepest. Ook via internet of telefoon. Weet jij hoe deze vorm van pesten heet?

Plagen of pesten?

Plager en geplaagde zijn ongeveer even 'sterk'. Ze houden elkaar over en weer voor de gek. Tussen pester en gepeste is dit evenwicht er niet. De pester heeft de overmacht. Vaak gebeurt pesten in een groep. Pesters hebben bovendien de bedoeling het slachtoffer te kwetsen. Pesten kan lichamelijke en psychische klachten veroorzaken en iemand voor het leven beschadigen.

Digitaal pesten

Pesten kan ook via internet en telefoon. Iemand kan bijvoorbeeld gepest worden in een chatbox. Of via TikTok, Instagram of WhatsApp. De pester kan ook vervelende foto's of filmpjes op het internet zetten. Of ongewenste e-mails of berichtjes versturen. Dat zijn allemaal vormen van digitaal pesten. Dit wordt ook wel cyberpesten genoemd.

Wat kun je doen tegen pesten?

Er zijn verschillende organisaties waar je terechtkunt om het pesten te melden. Je kunt bellen met de Kindertelefoon (ja, die is er óók voor jongeren!). Als je op internet gepest wordt vanwege je geloof, afkomst, seksuele voorkeur, geslacht of huidskleur, dan kun je ook terecht bij het Meldpunt Discriminatie Internet.