Politie

Werkstukken en spreekbeurten

Welke taken heeft de politie, behalve het uitdelen van bekeuringen en het opsporen van criminelen? En hoe ontstond de politie-eenheid?

Taken

De politie is een overheidsdienst met vier hoofdtaken:

  1. Directe hulpverlening: hierbij valt de politie onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de gemeente waarin ze werkt.
  2. Handhaving van openbare orde en veiligheid: ook hierbij valt de politie onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.
  3. Het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten: hierbij valt de politie onder de verantwoordelijkheid van de officier van justitie of de procureur-generaal, die niet voor de gemeente maar voor het Openbaar Ministerie werken.
  4. Signaleren en adviseren.

Ontstaan

Bij de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1581 ontstond een eenvoudige politieorganisatie zonder duidelijke taken. Het was Napoleon die in 1810 een begin maakte met het oprichten van een politiemacht. In 1814 richtte koning Willem l het Corps de Maréchaussée op. Als aanvulling op dit korps werd in 1858 het Korps Rijksveldwacht opgericht. Naast deze twee korpsen bestonden er ook nog een gemeentepolitie, gemeenteveldwacht en politietroepen.

Regionaal en landelijk

Nu bestaat de politie uit:

  • Tien regionale eenheden: Een politiechef heeft de leiding over een regionale eenheid, die verdeeld is in districten. In elk district werkt een team van agenten, rechercheurs en teamchefs. Zo'n team zorgt voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio.
  • Landelijke Eenheid: Deze heeft vooral specialistische taken. Ze bestrijdt bijvoorbeeld zware criminaliteit en terrorisme, bewaakt leden van het Koninklijk Huis en zet speurhonden en politie te paard in.
  • Politiedienstencentrum: Dit dienstencentrum verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Denk aan de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken.

Verschillende politieagenten

De politie kent veel verschillende agenten. Zo zijn er surveillanten die zich bezighouden met handhaving en toezicht, is er de verkeerspolitie die ervoor zorgt dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt, richt de milieupolitie zich op alles wat met het milieu te maken heeft en bestrijdt de dierenpolitie dierenmishandeling. De Mobiele Eenheid (ME) voorkomt en bestrijdt verstoringen van de openbare orde. ME'ers zie je vaak bij voetbalwedstrijden en protestacties. De politie gebruikt veel verschillende vervoersmiddelen om overal zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn, zoals auto's, motoren, schepen, helikopters en vliegtuigen, maar ook paarden en fietsen.