Politie

Werkstukken en spreekbeurten

Welke taken heeft de politie, behalve het uitdelen van bekeuringen en het opsporen van criminelen? En hoe ontstond de politie-eenheid?

Taken

De politie is een overheidsdienst met zes hoofdtaken:

  1. Dagelijks politietoezicht: de aanwezigheid van de politie op straat voorkomt overtredingen en misdrijven.
  2. Preventie: tips om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen.
  3. Verkeer: alcoholcontroles, onderzoek bij verkeersongevallen en de gemeente adviseren over verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld over het aanpassen van de snelheid).
  4. Recherche en forensische opsporing: rechercheurs onderzoeken bijvoorbeeld diefstal en inbraak, terwijl een forensisch expert DNA-sporen onderzoekt.
  5. Hulpverlening.
  6. Handhaving: in de gaten houden of mensen zich aan wetten en regels houden op het gebied van wapens en munitie houden. En of horecagelegenheden en winkels op tijd sluiten.

Ontstaan

Bij de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1581 ontstond een eenvoudige politieorganisatie zonder duidelijke taken. Het was Napoleon die in 1810 een begin maakte met het oprichten van een politiemacht. In 1814 richtte koning Willem l het Corps de Maréchaussée op. Als aanvulling op dit korps werd in 1858 het Korps Rijksveldwacht opgericht. Naast deze twee korpsen bestonden er ook nog een gemeentepolitie, gemeenteveldwacht en politietroepen.

Regionaal en landelijk

Sinds 2013 is de politie één organisatie, die aangestuurd wordt door één korpschef. De politie bestaat uit:

  • Tien regionale eenheden: een politiechef heeft de leiding over een regionale eenheid, die verdeeld is in districten. In elk district werkt een team van agenten, rechercheurs en teamchefs. Zo'n team zorgt voor een veilige en prettige wijk, stad of regio.
  • Landelijke Eenheid: deze heeft vooral specialistische taken. Ze bestrijdt bijvoorbeeld zware criminaliteit en terrorisme, bewaakt leden van het Koninklijk Huis en zet speurhonden en politie te paard in.
  • Politiedienstencentrum: dit centrum regelt allerlei zaken voor de politie. Denk aan de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken.

Verschillende politieagenten

De politie kent veel verschillende agenten. Zo zijn er surveillanten die in de gaten houden of mensen zich aan de regels houden en is er de verkeerspolitie die ervoor zorgt dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. De milieupolitie richt zich op alles wat met het milieu te maken heeft en de dierenpolitie strijdt tegen dierenmishandeling. De Mobiele Eenheid (ME) voorkomt en bestrijdt verstoringen van de openbare orde. ME'ers zie je vaak bij voetbalwedstrijden en protestacties. De politie gebruikt veel verschillende vervoersmiddelen om overal zo snel mogelijk te kunnen zijn, zoals auto's, motoren, schepen, helikopters en vliegtuigen, maar ook paarden en fietsen.