Politiek

Werkstukken en spreekbeurten

Sinds wanneer heeft Nederland een grondwet en wat is dat? En mag jij stemmen?

Grondwet

Toen Nederland de grenzen kreeg die we nu kennen, hadden we een koning als staatshoofd. Tot 1848 was koning Willem I in alles de baas. Maar steeds meer mensen wilden dat het volk inspraak kreeg. Daarom vroeg de koning om de staat Nederland in te richten met inspraak van volksvertegenwoordigers. In de periode 1800 tot 1850 is de basis gelegd voor de huidige staatsinrichting. De Grondwet kwam er in 1848. De Grondwet is de basis voor veel wetten. Nederland is sinds die tijd een eenheidsstaat met voor de vorm een koning als staatshoofd.

Kiesrecht

Nederland had vanaf 1848 dan wel een volksvertegenwoordiging, maar de volksvertegenwoordigers van toen waren niet gekozen door het volk. Dat gebeurde pas met de invoering van het algemeen kiesrecht in de volgende eeuw. In 1917 mochten mannen volksvertegenwoordigers kiezen. En in 1922 ook de vrouwen. Het is dus nog niet eens zo heel lang normaal dat je mag stemmen in Nederland!

Volksvertegenwoordiging

In de Grondwet staan regels voor het kiezen van een volksvertegenwoordiging. In Nederland zijn ministers verantwoordelijk voor het bestuur van ons land. De leden van de Tweede Kamer controleren de ministers. Die leden worden gekozen door het volk. De Tweede Kamer wordt ook wel onze volksvertegenwoordiging genoemd.

Stemmen

In de Nederlandse democratie mogen alle burgers vanaf 18 jaar met stemrecht stemmen. Jij moet dus nog eventjes geduld hebben voordat je mag stemmen. In Amerika kun je kiezen uit maar twee of soms drie partijen. Maar in Nederland zijn veel meer politieke partijen en heb je dus een enorme keuze. Er zijn verschillende verkiezingen. Burgers kunnen een stem uitbrengen voor leden van:

  • de Tweede Kamer
  • de Provinciale Staten
  • de gemeenteraad
  • het Europees Parlement