Terrorisme

Werkstukken en spreekbeurten

Terrorisme is het uitvoeren van gewelddadige acties om een bepaald doel te bereiken. Welke doelen willen terroristen bereiken? En wat is IS nou eigenlijk precies?

Terroristische aanslagen

Bij terrorisme komen vaak grootschalige aanslagen voor. Een van de bekendste terroristische aanslagen is die op het World Trade Center in New York in 2001.Twee gekaapte vliegtuigen vlogen in de hoge torens. Daarbij vielen vele duizenden gewonden en doden. Er worden aanslagen gepleegd in verschillende landen, ook in Europa. Denk maar aan de aanslag in Manchester (Engeland) op 22 mei 2017. Daar liet een terrorist een explosief ontploffen bij een concert van Ariana Grande. Het jongste slachtoffer was een meisje van acht jaar. Meestal komen onschuldige mensen om het leven bij terroristische aanslagen.

Islamitische Staat en Al Qaida

Vaak wordt een aanslag gepleegd door mensen die bij een terreurorganisatie horen of zich daartoe aangetrokken voelen. De bekendste organisatie, die vaak in het nieuws komt, is Islamitische Staat (IS). Als IS een aanslag opeist, betekent dit dat de terrorist uit naam van deze organisatie handelde. Aanslagen in bijvoorbeeld Manchester, Istanbul, Parijs, Londen, Sint-Petersburg en Stockholm werden gepleegd door terroristen die banden hadden met IS. IS voert ook andere gruwelijke acties uit. Zo geven zij soms video’s vrij waarop te zien is hoe journalisten worden onthoofd.

Een andere bekende terreurgroep is Al Qaida. Osama bin Laden was de leider toen de aanslagen in New York werden gepleegd. In 2011 werd Bin Laden opgespoord en doodgeschoten, maar helaas bestaat Al Qaida wel nog steeds.

Religie

De bekendste vorm van terrorisme is islamitisch terrorisme. Betekent dit dat alle moslims terroristen zijn? Zeker niet! Moslims die betrokken zijn bij terrorisme noem je radicale moslims. Zij hebben heel extreme ideeën over het geloof en voelen zich aangetrokken tot organisaties als IS en Al Qaida. Ze streven naar doelen die zij vanuit hun religie beschouwen als opdrachten. Ze geloven bijvoorbeeld dat ze ongelovigen moeten vermoorden en daar in het hiernamaals (het leven na de dood) voor zullen worden beloond. Daarom worden er vaak zelfmoordaanslagen gepleegd. Een terrorist blaast zichzelf bijvoorbeeld op met een bom, zodat hij veel mensen kan doden en zelf in het hiernamaals terechtkomt. Er worden ook aanslagen gepleegd door mensen met een andere of geen religie. 

Doel van terroristen

Een terreurgroep als IS wil een islamitisch wereldrijk stichten. De hoofdstad van Syrië, Raqqa, werd in 2014 door IS uitgeroepen tot kalifaat. Dit houdt in dat de islamitische regelgeving (sharia) hier wordt gehanteerd. Deze regelgeving wil IS ook terugbrengen in Irak. Veel mensen vluchten uit landen als Syrië en Irak vanwege het geweld van IS. Terrorisme kan ook tegen een bepaalde groep gericht zijn, zoals tegen mensen met een donkere huidskleur (racisme). Andere doelen van terrorisme zijn bijvoorbeeld het willen oprichten van een eigen staat, het verjagen van een bepaalde bevolkingsgroep, het willen hebben van macht of het beïnvloeden van politieke besluitvorming. Ook worden er aanslagen gepleegd als wraakreactie op eerdere aanslagen.

Bescherming

Terroristen zaaien paniek en angst met hun gewelddadige acties. Je weet immers niet wanneer en waar een terrorist toeslaat. Overheden proberen iedereen hier zo goed mogelijk tegen te beschermen, bijvoorbeeld door extra beveiliging in te zetten op risicoplekken zoals luchthavens en drukbezochte plekken.