Roofdieren

Werkstukken en spreekbeurten

Tijgers zijn echte roofdieren. Ze zien er onoverwinnelijk uit, vind je ook niet? Maar vergis je niet: roofdieren kunnen zelf ook ten prooi vallen aan andere roofdieren én er wordt op ze gejaagd door de mens.

Roofdieren

Roofdieren voeden zich door andere dieren te eten. Ze zijn snel en sterk. Bij de allergevaarlijkste roofdieren ter wereld horen onder andere ijsberen, leeuwen, tijgers, witte haaien en zoutwaterkrokodillen. Er bestaan meer dan 250 soorten roofdieren en vele ondersoorten. Sommige leven in het wild, andere zie je hier in Nederland alleen in de dierentuin.

Voedsel

Roofdieren zijn meestal alleen vleeseters. Soms zijn het alleseters. Dat betekent dat ze ook plantaardig voedsel eten. Katachtigen zijn echte vleeseters. Beerachtigen zijn alleseters. Er bestaat zelfs een roofdier dat helemaal geen vlees eet: de reuzenpanda. Roofdieren worden zelf ook weer opgegeten door nog sterkere of slimmere roofdieren. Bijvoorbeeld zeehonden eten vissen en haaien eten zeehonden. Hoewel veel roofdieren gevaarlijk zijn en met gemak een mens kunnen doden, is de mens ook gevaarlijk voor veel roofdieren. De mens jaagt bijvoorbeeld op haaien om van hun vinnen soep te maken.

Tijgers

De tijger is de grootste katachtige en een echt roofdier. Hij kan tot 3 meter lang worden en wel 300 kilo wegen. De tijger leeft in Oost-Azië en Zuidoost-Azië. Een eeuw geleden leefden er nog ongeveer 100.000 tijgers in het wild. Nu zijn dat er nog maar zo'n 3200. Dit komt vooral door het verdwijnen van zijn leefgebied en door de jacht. Van de negen ondersoorten die er bestonden, zijn er in de afgelopen 70 jaar drie uitgestorven: de Javaanse tijger, de Kaspische tijger en de Balinese tijger. Vandaag de dag is de belangrijkste reden voor het doden van tijgers de vraag naar tijgerproducten voor oosterse medicijnen. De huid, botten en nagels worden bijvoorbeeld gebruikt. Ook beren worden vaak gedood voor oosterse medicijnen. Het gaat dan om het berengal.