Vlinders

Werkstukken en spreekbeurten

Er zijn wel 160.000 verschillende soorten vlinders! In Nederland zijn de afgelopen jaren veel soorten verdwenen. Hoe komt dat?

Insecten

Vlinders zijn insecten. Dat betekent dat ze zes poten hebben en dat hun lijf bestaat uit een kop, borststuk en achterlijf. Hun vleugels zijn naar verhouding groot en variëren sterk in vorm en kleur. Op zijn kop heeft een vlinder twee antennes voor het waarnemen van geuren, en twee ogen. Vlinders leggen hun eitjes op planten. De rupsen die uit die eitjes komen, voeden zich vervolgens met de plant, waarna ze zich via een stadium van pop transformeren tot vlinder. De meeste soorten leven daarna nog enkele weken als vlinder. Een enkele soort wordt ouder, maar er zijn ook soorten die na één of twee dagen al sterven.

Schadelijk

De larven van de vlinder, de rupsen, variëren net als de vlinders sterk in vorm en kleur. Sommige rupsensoorten kunnen grote schade aanrichten aan gewassen. Andere soorten veroorzaken met hun brandharen allergische reacties. De eikenprocessierups is daar een bekend voorbeeld van.

Dagvlinders en nachtvlinders

Vlinders zijn onder te verdelen in dagvlinders en nachtvlinders. De dagvlinders zijn vooral overdag actief. Hun vleugels zijn doorgaans kleurrijker en groter dan die van de nachtvlinders. In Nederland komen er ongeveer 53 verschillende soorten dagvlinders voor. De nachtvlinders zijn 's nachts actief. Daarvan zijn in Nederland wel 2000 soorten bekend.

Minder vlinders

De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel vlindersoorten verdwenen. Dat komt doordat natuurgebieden zijn verdwenen en daarmee de planten waar vlinders hun eitjes op afzetten. Elke vlindersoort, en dus ook elke rupssoort, heeft namelijk zijn eigen voorkeur voor een bepaalde plant. Ook zijn er vlinders verdwenen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Omdat vlinders een belangrijke plaats innemen in de voedselketen, heeft het verdwijnen van vlinders ook gevolgen voor andere dieren voor wie poppen, rupsen en vlinders een voedselbron zijn.