Aletta Jacobs

Werkstukken en spreekbeurten

Aletta Jacobs was een belangrijke Nederlandse feministe. Ze streed bijna 150 jaar geleden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Het is moeilijk voor te stellen, maar in die tijd waren haar ideeën over gelijkheid ronduit onfatsoenlijk. Vreemd hè?

Huishouden doen

Weet je wat feministes zijn? Dat zijn personen die strijden voor gelijke rechten van man en vrouw. Tegenwoordig mogen jongens en meisjes hetzelfde, maar in de 19e eeuw mochten vrouwen bijna niks. Niet naar het middelbaar onderwijs en zeker niet studeren aan een universiteit. Kinderen krijgen en het huishouden doen, dat was de taak van vrouwen. Tenminste, dat vonden de mannen en ook veel vrouwen. Aletta Jacobs (1854-1929) was het daar niet mee eens. Ze trok zich niets aan van wat wel of niet hoorde en slaagde erin om in het jaar 1870 toch naar de hbs (de toenmalige havo/vwo) te mogen. En later lukte het haar zelfs om medicijnen te studeren aan de Groningse universiteit.

Eerste vrouwelijke huisarts

Aletta Jacobs werd de eerste vrouw die afstudeerde aan een Nederlandse universiteit en ze werd de eerste vrouwelijke huisarts van het land. Als arts deed ze ook dingen die nooit eerder waren gedaan. Zo gaf ze vrouwen een pessarium als voorbehoedmiddel, terwijl dat ding daar eigenlijk niet voor was bedoeld. Vrouwen moesten zelf weten of ze kinderen kregen, vond Jacobs. En ze was nog lang niet klaar met haar strijd.

Vrouwenkiesrecht

Zo knokte ze voor vrouwenkiesrecht. Ook dat werd nog gerealiseerd voor ze overleed. Historici zien haar nu als de grootste feministe die Nederland ooit heeft gekend. Door haar strijd werden mannen en vrouwen veel gelijker dan ze ooit waren geweest.

Trots op Aletta Jacobs

Aletta Jacobs is al bijna 100 jaar dood, maar ze is nog lang niet vergeten. In bijna alle steden is wel een straat, plein of school naar haar vernoemd. Zo trots zijn we op haar.