Archeologie

Werkstukken en spreekbeurten

Archeologie is een wetenschap die overblijfselen uit het verleden bestudeert. Lijkt het jou interessant?

Materiële resten

De resten die archeologen vinden, worden materiële resten genoemd. Dat zijn dingen die je kunt zien en aanraken. Denk hierbij aan resten van gebouwen, graven of gebruiksvoorwerpen van mensen die lang geleden leefden. Door die materiële resten te bestuderen, komen archeologen meer te weten over het leven in die tijd. De vondsten zijn vaak heel oud: soms wel uit de vroegste prehistorie. Daarom wordt deze wetenschap ook wel oudheidkunde genoemd.

Hoe oud is het?

Hoe weten archeologen hoe oud een voorwerp of vondst is? Soms is dat makkelijk te achterhalen. Stel: een archeoloog vindt een Romeinse munt waarop de keizer staat afgebeeld die regeerde toen de munt gemaakt werd. Dat is een makkie! Maar meestal is het een stuk moeilijker om te ontdekken hoe oud iets is. Toch zijn archeologen daar erg handig is. Ze zien bijvoorbeeld aan scherven van aardewerk aan de vorm, de kleur of de versiering hoe oud het is. Grappig, hè?

Begraafplaatsen en beerputten

Archeologen vinden oude begraafplaatsen ook heel interessante plekken. Wist jij dat de oudste begraafplaatsen in Nederland hunebedden zijn? Van de lichamen in de hunebedden is niets overgebleven. Wel vonden archeologen er grafgiften voor de doden, zoals pijlen, potten en sieraden. Een andere schatkist voor archeologen is een beerput. Hierin werden vroeger menselijke uitwerpselen (poep) opgevangen. Aan deze oude poep kunnen archeologen zien wat mensen vroeger aten. Ook gooiden mensen weleens hun rotte kiezen in zo'n beerput. Vies werkje, hè, om in zo'n put te gaan graven?

Overal ter wereld

Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld zijn archeologen werkzaam. Waar hij werkt, hangt vaak af van de periode of cultuur waarin de archeoloog vooral geïnteresseerd is. In het Midden-Oosten onderzoeken archeologen bijvoorbeeld vroege landbouwbeschavingen en in Zuid-Amerika worden vooral resten van oude indiaanse culturen onderzocht. Waar zou jij graag opgravingen willen onderzoeken?