Charles Darwin

Werkstukken en spreekbeurten

Wat weet jij over Charles Darwin? Leer hier alles over zijn evolutietheorie en ontdek wat survival of the fittest is.

Natuurwetenschapper

De Britse Charles Darwin leefde van 1809 tot 1882. Hij was natuurwetenschapper. Hij maakte een lange reis met het schip de Beagle. Onderweg verzamelde hij aan land planten, schelpen, vogeleieren en fossielen. Ook bestudeerde hij veel dieren. Vooral vogels en insecten vond hij interessant.

Evolutietheorie

Darwin ging onder andere naar de Galapagoseilanden in Zuid-Amerika. Deze eilanden hebben een uniek ecosysteem (een manier waarop mensen, dieren en planten samenleven). Ze zijn nooit verbonden geweest met het vasteland. Veel dieren daar leven nergens anders ter wereld. Darwin zag dat vinken op de verschillende eilanden andere snavels hadden. De vorm was afhankelijk van hun voedsel. Ook viel het hem op dat de schildpadden op elk eiland anders waren. Bijna iedereen geloofde dat God alle soorten dieren geschapen had. Maar Darwin kon niet geloven dat God voor elk eiland een ander soort schildpad had geschapen. Dus moest de soort wel zelf veranderd zijn. Hij geloofde dat een soort zich aanpast aan zijn omgeving, zodat de soort daar beter kan overleven. Dit wordt de evolutietheorie van Darwin genoemd. Het bekendste boek dat hij hierover schreef, heet: On the origin of species (De oorsprong der soorten).

Survival of the fittest

Darwin sprak in zijn evolutietheorie over natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie betekent dat dieren en planten die beter in hun omgeving passen, meer overlevingskansen hebben dan minder goed aangepaste organismen. Later verving Darwin dit door de term: survival of the fittest. Dit wordt dikwijls verward met het recht van de sterkste. Maar een organisme hoeft niet de sterkste te zijn voor betere overlevingskansen. Hij kan bijvoorbeeld ook de slimste zijn of betere camouflage of vluchtgedrag hebben. Darwins survival of the fittest betekent dus: het overleven van de best aangepaste.