Erasmus

Werkstukken en spreekbeurten

Een van de grootste geleerden van zijn tijd was Desiderius Erasmus. Hij leefde in de renaissance en was een groot humanist. Wat is humanisme?

Lof der zotheid

Erasmus werd geboren in Rotterdam rond 1469. Hij ging in Deventer naar school. Hij werd monnik en studeerde in kloosters in Gouda en Parijs. Hij vertaalde delen van de Bijbel en schreef zelf ook vele boeken, vooral over godsdienst en opvoeding. Erasmus werd een beroemde geleerde. Zijn populairste boek was Lof der zotheid. Daarin maakte hij grappen over de kerk en over mensen die alleen maar aan zichzelf dachten.

Bijbel

Erasmus vond dat een goed christen eenvoudig moest leven. Het bijbelse gebod van naastenliefde nam hij ook heel serieus. Heel wat geestelijken gaven volgens hem het verkeerde voorbeeld. Ze hielden van veel eten en drinken. Maar bidden en zorgen voor andere mensen vonden ze minder belangrijk. Veel mensen waren het met Erasmus eens.

Luther en Erasmus

De Duitse monnik Maarten Luther had kritiek op het afkopen van zonden. Wie iets slechts had gedaan, kon dat vertellen (opbiechten) aan een priester. Als je geld betaalde, zou alles vergeven worden door God. Luther vond dat dit niet kon. Je moest bidden tot God en hem om vergeving vragen. Erasmus was het met Luther eens dat je kritiek op de kerk mocht geven. Er brak strijd uit in de kerk. Eerst alleen in woorden, maar later werd er ook oorlog gevoerd. Dat vond Erasmus te ver gaan. Hij en Luther mochten elkaar niet meer. Erasmus was voor verdraagzaamheid, vrede en vrijheid. Verschillende idee├źn over het geloof moesten volgens hem naast elkaar kunnen bestaan. 

Humanisme

Erasmus was een humanist. Hij bestudeerde Griekse, Latijnse en Hebreeuwse teksten en probeerde die te begrijpen. Zo kwam hij erachter dat veel van wat de kerk beweerde niet in de Bijbel stond. Hij vond daarom dat je niet zomaar alles van de kerk moest geloven zonder het in twijfel te trekken. Je bent zelf in staat om te denken en kennis op te doen. Dat is wat humanisme in de renaissance betekende.