Heksen

Werkstukken en spreekbeurten

Heksen bestaan alleen in sprookjes, toch? Of bestaan ze ook echt?

Magie in vroeger tijden

Duizenden jaren geleden gebruikten de boerenvolken magie om goden en geesten te vriend te houden. Vaak geloofden mensen in heksen, omdat ze sommige dingen niet begrepen. Ziekte, onweer, dood vee ... het moest toch ergens door komen? Mensen vroegen heksen ook om hulp omdat ze een oplossing nodig hadden voor een probleem. Een heks zou bijvoorbeeld voor de juiste geliefde kunnen zorgen.

Heksenvervolging

De christelijke kerk vond het geloof in heksen bijgeloof en probeerde dit uit te roeien door jacht te maken op heksen. Gewone mensen werden bang gemaakt. Als een vrouw een beetje vreemd was, werd zij al gauw van hekserij verdacht. Mensen wilden bewijzen dat iemand een heks was. Dat deden ze op vreemde manieren. Bijvoorbeeld met de waterproef: als de heks bleef drijven werd ze gedood en als ze zonk was ze onschuldig, maar dan verdronk ze toch!

Moderne heksen

In Japan, Australië, Noord-Amerika en Europa vind je tegenwoordig moderne heksen. Zij noemen zich meestal wicca's. Het zijn geen lelijke oude vrouwtjes, maar gewone mensen. Wicca's leven dicht bij de natuur. Af en toe ontmoeten ze elkaar in een coven (heksenkring). Dat is een vaste groep met meestal zes mannen, zes vrouwen en een hogepriester of hogepriesteres. Moderne heksen hebben hun eigen feesten en feestdagen.