Inheemse bevolking van Amerika

Werkstukken en spreekbeurten

Bij indianen denk je vast als eerste aan mannen met verentooien, die op de prairie op bizons joegen. Je ziet ze vaak in films. Toch is de weergave van deze mensen niet helemaal correct. En ook hun naam klopt niet. Weet jij hoe deze mensen eigenlijk heten? En hoe ze tegenwoordig leven?

Columbus

De naam 'indiaan' is een naam die Europeanen hebben bedacht. Christoffel Columbus dacht dat hij een zeeroute naar Indië had ontdekt en noemde de bevolking die hij in het nieuwe land tegenkwam indianen. Maar hij maakte een vergissing; hij was in Amerika. Het is daarom beter om deze bevolkingsgroep de inheemse bevolking van Amerika te noemen. Of in het kort: inheemsen. Hiermee wordt bedoeld dat dit de oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn. De mensen zelf zijn namelijk niet zo blij met de naam indianen, omdat daarmee alle verschillende volkeren van Noord- tot Zuid-Amerika op één hoop worden gegooid. In Noord-Amerika worden ze nu aangeduid met Native Americans of American Indians.

Noord-Amerika

Het stereotype beeld is dat van een inheemse die op een paard over de prairie naar zijn wigwam rijdt, zwaaiend met een tomahawk (strijdbijl) en een grote bos veren op zijn hoofd. Dat beeld klopt maar voor een klein deel. Er waren in Noord-Amerika inderdaad stammen die als nomaden over de vlaktes trokken en woonden in tenten, tipi's. Zij leefden van de bizonjacht. Ook gebruikten zij veren als hoofdtooi. Bekende stammen zijn de Sioux, de Cheyennes en de Comanche. Andere stammen woonden langs de rivier en waren akkerbouwers. Ze verbouwden maïs, bonen en pompoenen.

Midden-Amerika

De Maya's en de Azteken waren beroemde inheemse volkeren uit Mexico en Guatemala. De Azteken woonden in steden en dorpen. De hoofdstad van het Azteekse rijk was de stad Tenochtitlan. De Azteken hebben zwaar gevochten met de Spaanse veroveraars en uiteindelijk hebben ze de laatste slag verloren, waarna hun cultuur is vernietigd. De Maya's woonden meer naar het zuiden. Hun nakomelingen wonen nog steeds in Zuid-Mexico en Guatemala. Het hoogtepunt van de Mayacultuur lag tussen de derde en de tiende eeuw. Bekend van de Maya's zijn de piramides, dat waren godsdienstige centra.

Zuid-Amerika

De Inca's woonden in het land dat tegenwoordig Peru heet. In de vijftiende eeuw waren de Inca's oppermachtig in het Andesgebied. Ook de Inca's bouwden grote bouwwerken. De resten van de Incastad Machu Picchu zijn ook nu nog wereldberoemd. In de ondoordringbare oerwouden van Brazilië en Venezuela wonen nog altijd verschillende stammen van wie veel gewoontes nog hetzelfde zijn, ondanks dat ze steeds meer contact hebben met de westerse wereld. Maar het woongebied van deze inheemse bevolkingsgroep wordt ernstig bedreigd door het kappen van het oerwoud. Het oerwoud moet plaatsmaken voor wegen en mijnen, want het Amazonegebied is rijk aan goud, uranium en ijzererts.