Karel de Grote

Werkstukken en spreekbeurten

Karel de Grote heeft zijn naam te danken aan zijn grote rijk. Hoe groot was dat rijk? En wat voerde hij in?

Vorst van Europa

Karel de Grote was de belangrijkste vorst uit de vroege middeleeuwen. Hij wordt wel gezien als de grondlegger van het huidige Europa, omdat hij over het grootste deel van West-Europa regeerde en zaken invoerde die een belangrijke basis waren voor het Europa van nu.

Groot rijk

Karel de Grote leefde ruim 1200 jaar geleden. Hij kreeg zijn naam omdat hij de eerste en enige was die in zijn tijd zo lang over zo’n groot rijk regeerde. Hij regeerde over het Frankische rijk, dat zo groot was als Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en later ook Italië. Hij voerde verschillende oorlogen, waarmee hij zijn rijk telkens verder uitbreidde.

Keizer van het Westen

Karel vocht veel tegen de Saksen. Zij woonden in het noordoosten van Europa, waar nu Duitsland is. De Saksen geloofden in meerdere goden. Maar Karel wilde dat iedereen zou geloven in zijn God, die van de christelijke kerk. Later vocht Karel ook tegen de Longobarden in Italië en tegen de Moren in Spanje. In het jaar 800 werd Karel de Grote door paus Leo III in Rome tot keizer van het Westen gekroond.

Hervorming van het rijk

Karel de Grote voerde wetten in, waardoor hij een machtig man bleef. Hij gaf abten (de leiders van abdijen) en bisschoppen de opdracht om onderwijs te verzorgen in zijn rijk. Ook stelde hij gouwen in, een soort provincies, waar graven namens hem de macht uitoefenden. Zij waren soms ook verantwoordelijk voor het zoeken en aannemen van soldaten die konden vechten in het leger van Karel de Grote.