Middeleeuwen

Werkstukken en spreekbeurten

De middeleeuwen een spannende tijd? Zeker! Er waren veel oorlogen, erge ziektes en fikse straffen...

500 - 1500

De middeleeuwen begonnen na de val van het Romeinse Rijk, rond het jaar 500. Je kunt de middeleeuwen verdelen in drie tijdvakken: de vroege middeleeuwen, de hoge middeleeuwen en de late middeleeuwen. De middeleeuwen eindigden rond het jaar 1500. De periode eropvolgend was de renaissance.

Standen

De samenleving was opgedeeld in drie standen. De hoogste stand was de geestelijkheid, de mensen van de kerk. Daarna kwam de adel, de rijke mensen. En als laatste de boeren en burgers. Voor de laatste groep was het leven erg zwaar. Boeren moesten hard werken en veel mensen waren arm. Afval werd op straat gegooid, dus het was overal vies. Daardoor werden mensen vaak ziek. In de middeleeuwen werd je meestal niet ouder dan 40 jaar.

Zwarte Dood

In de middeleeuwen kwam de ziekte de pest vaak voor. Mensen noemden dit ook wel de Zwarte Dood. De ziekte verspreidde zich over heel Europa tussen 1345 en 1351. In die tijd gingen er wel 75 tot 100 miljoen mensen aan dood, zo'n 30 procent van de bevolking! Je kon de pest krijgen door een vlooienbeet, maar dat wisten de mensen toen niet. Dat werd pas veel later ontdekt. Tijdens de middeleeuwen dachten de mensen dat de ziekte een straf was van God.

Kruistochten en straffen

Er waren veel oorlogen in de middeleeuwen. Vaak gingen die over het geloof. Christenen gingen op kruistochten naar het land dat voor hun heilig was, omdat Jezus er geboren was. Moslims waren er toen de baas. Ook voor hen waren er heilige plaatsen in dat land. Er ontstonden wrede oorlogen tussen christenen en moslims. Niet alleen in oorlogen ging het er hard aan toe. Je werd ook flink gestraft als je iets verkeerds had gedaan. Als je bijvoorbeeld iets had gestolen, werd je hand eraf gehakt! Lijfstraffen en martelen waren heel gewoon. Net als de doodstraf. 

Gotiek

In de middeleeuwen ontstonden er mooie kunstvormen, zoals gotiek. Je kunt dat nu nog steeds zien. Veel kerken zijn namelijk gebouwd in die stijl. Gotische kerken hebben vaak spitsbogen, hoge glasramen en gewelven. Een voorbeeld van een gotische kerk is de Dom in Utrecht.