Mummies

Werkstukken en spreekbeurten

Je hebt vast weleens een mummie gezien op tv, in een boek of in een museum. Wist je dat de oudste mummie ter wereld meer dan 5000 jaar oud is?

Wat is een mummie?

Een mummie is een dood lichaam dat is uitgedroogd of op een speciale manier is bewerkt. Het lichaam van een mummie is niet helemaal vergaan. Er zit nog huid om de botten en sommige mummies hebben zelfs nog haar! De omzetting van een dood lichaam tot een mummie heet mummificatie. Er zijn mummies van mensen, maar ook van dieren.

Ingewikkeld

De oude Egyptenaren mummificeerden hun doden. Dat mummificeren was een hele klus. Schrik niet: de Egyptenaren haalden eerst de hersenen en ingewanden uit het dode lichaam. Daarna werd het lichaam in de stof natron gelegd. Natron zorgde ervoor dat het lichaam uitdroogde. Vervolgens kreeg het lichaam een speciaal bad. En ten slotte werd het lichaam helemaal in linnen doeken gewikkeld. De oude Egyptenaren geloofden dat de ziel van een mens, de ba, onsterfelijk was. Als iemand doodging, vloog de ba uit het lichaam. 's Nachts moest de ba weer veilig in het lichaam kunnen terugkeren. Daarom was het belangrijk dat het lichaam zo goed mogelijk werd bewaard. Als het zou vergaan, kon de ba niet terugkeren en stierf hij een tweede dood.

Natuurlijke mummies

Niet alle mummies zijn gemummificeerd zoals de Egyptenaren deden. Sommige dode lichamen zijn op een natuurlijke manier gemummificeerd. Bijvoorbeeld door uitdroging of bevriezing. In Amerika zijn veel mummies van indianen gevonden. De oudste natuurlijke mummie ter wereld, de ijsmummie Ötzi, is meer dan 5000 jaar oud.