Romeinen

Werkstukken en spreekbeurten

Je weet misschien wie Julius Caesar is? Wist je ook dat hij onze kalender instelde? Kom hier alles te weten over de Romeinen!

Hoe Rome ontstond

Drieduizend jaar geleden woonde er een volksstam op de zeven heuvels van het huidige Rome: de Latijnen. Deze voorouders van de Romeinen woonden daar goed. Vanaf de heuveltoppen konden de Latijnen vijanden van ver zien aankomen. De rivier de Tiber zorgde voor het drinkwater en de mensen konden over de rivier met de boot naar zee. De dorpjes die op die zeven heuvels ontstonden, vormden samen uiteindelijk de stad Rome. Op één heuvel, de Palatijn, bouwden de Romeinse keizers hun prachtige paleizen. Het woord 'paleis' komt dan ook van de naam Palatijn.

Het Romeinse Rijk

In 264 voor Christus had Rome de leiding over heel Italië. Het Romeinse leger veroverde veel landen, waaronder Frankrijk, Engeland en Griekenland. Hierdoor veranderden de grenzen van het Rijk steeds. In het jaar 117 voor Christus was het Romeinse Rijk het grootst. Het strekte zich uit van het zuiden van wat nu Nederland is tot het noorden van Marokko, en van Spanje tot Turkije. Het Romeinse Rijk had toen meer dan 50 miljoen inwoners. Het Romeinse leger bestond uit zo'n 300.000 soldaten. Deze veroverden nieuwe gebieden en verdedigden het Romeinse Rijk.

Bouwkunde

De Romeinen waren fantastische bouwers. Ze ontdekten dat bakstenen en dakpannen sterker waren als je ze in hete ovens bakte. De Romeinen ontdekten ook hoe je bogen kon bouwen. Veel Romeinse gebouwen en wegen bestaan nog steeds. De Romeinen legden ongeveer 85.000 kilometer wegen aan. Dit was nodig om snel overal in het Romeinse Rijk te kunnen komen.

Julius Civilis en Julius Caesar

Julius Civilis was een Bataaf die officier was in het Romeinse leger. De Bataven moesten veel belasting betalen aan de Romeinen. En zij moesten ook soldaten leveren voor het Romeinse leger. De Bataven waren daar boos om. Julius Civilis leidde in het jaar 69 na Christus een grote opstand tegen de Romeinen. In het begin had hij succes. Maar een jaar later versloeg het Romeinse leger de Bataven toch nog. Let op: verwar Julius Civilis niet met Julius Caesar. Julius Caesar leefde eerder, vanaf het jaar 100 voor Christus, en was een machtige Romeinse politicus en generaal.

Goden

De Romeinen geloofden in meerdere goden. Dat heet polytheïsme. Jupiter bijvoorbeeld was de oppergod, en de god van de donder en de bliksem. Diana was de godin van de jacht. Wist je dat de namen van de maanden afgeleid zijn van Romeinse goden, heersers en getallen? Zo komt bijvoorbeeld 'maart' van de god Mars en 'juli' van de heerser Julius Caesar.