Tachtigjarige Oorlog

Werkstukken en spreekbeurten

De Tachtigjarige Oorlog duurde eigenlijk iets korter dan tachtig jaar, door een wapenstilstand van twaalf jaar. Maar wanneer eindigde deze oorlog pas echt?

Filips II en Willem van Oranje

In de zestiende eeuw was Filips II de baas van de Nederlanden. De Nederlanden waren allemaal losse gebieden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, België en Luxemburg. Filips II was ook koning van Spanje. Willem van Oranje was de baas van de Nederlandse gewesten (een soort provincies). Willem van Oranje en Filips II kregen een conflict over zaken als bestuur en geloof. Filips II wilde bijvoorbeeld niet dat de Nederlandse gewesten een eigen bestuur hadden en iedereen moest van hem rooms-katholiek zijn. Uiteindelijk leidden deze problemen tot een oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Deze oorlog begon in 1568.

Wapenstilstand en Vrede van Münster

In 1584 werd Willem van Oranje vermoord, maar zijn zoon Maurits zette de strijd voort. Na Filips II volgden Filips III en Filips IV. In 1588 ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Republiek was een zelfstandig land dat werd bestuurd door de Staten-Generaal, een vergadering van kooplieden en geleerden zonder koning aan het hoofd. Van 1609 tot 1621 werd er niet gevochten. Dit heet het Twaalfjarig Bestand. Spanje en de Republiek waren wel nog steeds vijanden. Pas in 1648 sloten de Spanjaarden vrede met de Republiek. Ze tekenden een verdrag, de Vrede van Münster. Spanje erkende de Republiek als een zelfstandig land waar de Spaanse koning niets meer te vertellen had.

Volkslied

Ons volkslied, het Wilhelmus, werd niet door Willem van Oranje geschreven, maar het lijkt wel over hem te gaan. Hij wilde trouw blijven aan de Spaanse koning Filips II: ‘Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.’ Maar hij vond het nog belangrijker om trouw te zijn aan zijn geweten en om God te dienen: ‘In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht, daarom ben ik verdreven, om land, om luid gebracht.’ Willem van Oranje wordt gezien als degene die de basis heeft gelegd voor de Republiek. Zonder hem was Nederland misschien wel een Spaanse provincie. Hij wordt daarom ook wel de Vader des vaderlands genoemd.