Willem van Oranje

Werkstukken en spreekbeurten

Willem van Oranje leefde in de zestiende eeuw. Hij had het aan de stok met koning Filips II. Vind hier uit waarom!

Willem van Oranje-Nassau

Willem van Nassau werd geboren in 1533. Zijn ouders woonden in het Duitse Nassau-Dillenburg. Zij waren protestants. Willem van Nassau erfde op elfjarige leeftijd het prinsdom Orange, wat oranje betekent. Zo kwam hij aan de naam Van Oranje-Nassau. Willem werd opgevoed aan het hof van koning Karel de Vijfde. De opvoeding was katholiek. Het protestantse geloof was toen verboden.

Bloedraad

De opvolger van Karel V was koning Filips de Tweede, die in Spanje woonde. Filips II was een zeer gelovig man. Hij accepteerde geen kritiek op de katholieke kerk. Woedend was hij over de Beeldenstorm, waarbij er massaal vernielingen werden aangericht in de katholieke kerken. Filips II stuurde hertog Alva naar ons land. Deze stelde een rechtbank in die protestanten moest bestraffen. Veel mensen kregen de doodstraf. Het volk noemde deze rechtbank daarom de Bloedraad.

Opstand

Koning Filips II liet het protestantse geloof dus onderdrukken. Daarnaast hadden de edelen vroeger belangrijke functies in het landsbestuur. Maar Filips II liet het land besturen door ambtenaren. De edelen waren daar heel boos over. Genoeg redenen dus om in opstand te komen. Willem van Oranje nam de leiding op zich.

Den Briel

Het leger van Willem van Oranje zette in 1568 de aanval in. Maar veel succes had dat niet. Pas toen in 1572 Den Briel (nu Brielle) ingenomen werd, begon de zegetocht. De ene stad na de andere gaf zich over. De zuidelijke Nederlanden wilden katholiek blijven. In het noorden waren de meeste mensen protestant geworden. In 1579 sloten zeven gebieden in het noorden een verbond: de Unie van Utrecht.

Tachtigjarige Oorlog

De oorlog, die in 1568 begon en die nog tot 1648 zou duren, is bekend geworden als de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje werd in 1584 vermoord. Even leek het alsof hij niets had bereikt. Maar nog geen vijfentwintig jaar later hadden de opstandige gewesten zich ontwikkeld tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje wordt gezien als degene die de basis heeft gelegd voor deze nieuwe staat en wordt ook wel de Vader des vaderlands genoemd.