Bach

Werkstukken en spreekbeurten

Wie is jouw idool? Mensen die van klassieke muziek houden, hebben vaak Bach als idool!

Liefde voor muziek

Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 in Duitsland geboren. Dat hij al op jonge leeftijd muziek maakte, was niet zo gek. Iedereen in zijn familie was namelijk bezig met het maken van muziek! Bach kwam uit een zogenoemd 'oud muzikaal geslacht'. Over zeven generaties waren er maar liefst 120 familieleden die muzikant als beroep hadden. 

Barokmuziek

Bach wordt gezien als een van de ontdekkers van barokmuziek. Dit is een muziekstijl die in de zeventiende eeuw ontstond. Het is een vorm van westerse klassieke muziek. Bach combineerde verschillende muziekstijlen, wat veel componisten inspireerde. Iedereen wilde zo goed muziek maken en spelen als Bach!

Alleskunner

Bach was een genie. Dat is iemand die ergens buitengewoon goed in is. Dit bleek ook wel uit wat hij allemaal kon. Niet alleen bedacht Bach verschillende muziekstukken, maar hij speelde zelf ook onder andere viool en orgel en hij was dirigent en muziekpedagoog (iemand die heel veel van muziek afweet). Het bekendste werk dat Bach heeft gecomponeerd (geschreven), is de Matthäus Passion. Dit vertelt het lijdensverhaal van Jezus volgens zijn leerling Mattheus. Het muziekstuk is in 1727 geschreven, maar wordt nu nog steeds ieder jaar rond Pasen gespeeld.

Blind

Rond zijn zestigste werd de Duitse componist ziek: hij kreeg een oogziekte. Dit leidde uiteindelijk tot blindheid. Bach besloot zich te laten opereren, maar dit mislukte. Uiteindelijk werd Bach volledig blind, maar hij werkte wel hard door aan zijn muziekstukken. Wonderbaarlijk genoeg kreeg hij op 18 juli 1750 volkomen onverwacht zijn gezichtsvermogen weer terug, maar een paar uur later kreeg hij een beroerte (herseninfarct). Tien dagen na die beroerte overleed Bach. Hij werd anoniem begraven op het kerkhof in Leipzig (Duitsland).