Schilderkunst

Werkstukken en spreekbeurten

Mensen zeggen weleens dat je net Rembrandt bent als je goed kunt tekenen of schilderen. Schilderkunst is een kunstvorm. Sommige schilderijen zijn zo beroemd en mooi, dat ze wel miljoenen euro’s waard zijn!

Schilderijen en het geloof

In de middeleeuwen hoorden schilderijen meestal bij het geloof. Omdat veel mensen zelf niet konden lezen, gebruikte de kerk schilderijen om op die manier verhalen uit de Bijbel uit te beelden. Dit veranderde rond de vijftiende eeuw, toen minder belangrijk werd wat er op het schilderij stond. Het ging er meer om wat mensen mooi vonden. Ook werd de manier van schilderen belangrijk. Wat op een schilderij stond, moest zo echt mogelijk lijken. Schilderen werd zo een echte kunst.

Een schilderij maken

Hoe maak je eigenlijk een schilderij? Wat heb je er allemaal voor nodig? Er zijn verschillende manieren waarop je een schilderij kunt maken. Je kunt met een kwast, een spatel of zelfs met je handen aan het werk gaan. Ook het vlak waarop je schildert kan verschillen. Sommige schilders gebruiken een doek, anderen weer papier. Soms werken ze op een muur of op metaal. De verf heb je in allemaal verschillende kleuren en soorten.

Stijlen en stromingen

Een kunstenaar heeft vaak een bijzonder idee. Met dit idee maakt hij het schilderij. De manier waarop hij dit doet, wordt stijl genoemd. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl. Vaak lijkt de aanpak van een groep kunstenaars in een bepaalde tijd op elkaar. Ze hebben dan dezelfde ideeën over wat ze willen schilderen en hoe ze dat willen doen. Dit wordt ook wel stroming genoemd. Door dingen die in de wereld gebeuren, veranderen stromingen en stijlen. Denk maar eens aan oorlog of armoede. Enkele bekende stromingen zijn het expressionisme, het impressionisme en het kubisme.

Rijksmuseum

Schilderijen zijn soms wel miljoenen euro’s waard! In het Rijksmuseum in Amsterdam hangen veel van dat soort beroemde schilderijen. Deze zijn gemaakt tussen de middeleeuwen en nu. Er zijn in het Rijksmuseum wel 80 zalen, vol met schilderijen. Deze hangen op verschillende afdelingen van het museum. Ze zijn ingedeeld naar de tijd waarin ze zijn gemaakt. Het beroemdste schilderij in het museum is De Nachtwacht.

Bekende schilders

Mensen die van schilderen hun beroep maken, noem je schilders. Heb je weleens van Vincent van Gogh gehoord? Van Jan Steen? Of van Rembrandt van Rijn, die De Nachtwacht schilderde? Dat waren vroeger heel bekende schilders. Zij waren zo goed, dat hun schilderijen nu nog steeds wereldwijd bekend zijn. Veel mensen staan urenlang in de rij bij een museum om hun kunstwerken te kunnen zien.