Symfonieorkest

Werkstukken en spreekbeurten

In een symfonieorkest maakt een grote groep mensen samen muziek op verschillende muziekinstrumenten. Ze zijn te verdelen in vier groepen. Kun jij ze noemen?

Soorten orkesten

Een orkest bestaat uit een groep musici die verschillende instrumenten bespelen. Het woord orkest komt van het Griekse orchèstra. Dat betekent dansplaats. Er bestaan verschillende soorten orkesten, waaronder:

  • strijkorkesten, bestaande uit strijkinstrumenten zoals de viool en de cello;
  • harmonieorkesten, bestaande uit blaasinstrumenten zoals de trompet en de klarinet.

De eerste klassieke muziekorkesten ontstonden in de zestiende eeuw in Europa. De muzikanten waren toen meestal bedienden van een 'beschermheer'. Deze rijke beschermheren betaalden de muzikanten om op te treden.

Symfonieorkest

Het woord symfonie komt uit het Grieks en betekent 'samenklank': sym betekent 'samen' en phonè betekent 'klank'. Een symfonieorkest kan uit ruim 100 musici bestaan. Een symfonieorkest bestaat uit vier groepen instrumenten:

  1. snaarinstrumenten (strijkers), bijvoorbeeld de contrabas en harp;
  2. koperen blaasinstrumenten (koperblazers), bijvoorbeeld de trombone, hoorn en tuba;
  3. houten blaasinstrumenten (houtblazers), bijvoorbeeld de hobo, fagot en dwarsfluit;
  4. slaginstrumenten (slagwerk), bijvoorbeeld de trom en pauken.

De groepen hebben allemaal hun vaste plaats in het orkest. De harder klinkende instrumenten staan achter de instrumenten die zachter klinken. Hierdoor ontstaat een evenwichtig geluid.

De dirigent

Grotere orkesten hebben altijd een dirigent. Met het stokje in zijn rechterhand geeft de dirigent het tempo en de maat aan. Met zijn linkerhand geeft hij aan wanneer een groep instrumenten moet beginnen en of er harder of juist zachter gespeeld moet worden. Het werk van de dirigent achter de schermen is net zo belangrijk. Tijdens de repetities studeert hij de muziekstukken met de musici in. Hij probeert de stukken net zo te laten klinken als de componist ze in gedachten had. 

Concertgebouwen en beroemde orkesten

In de negentiende eeuw werden de eerste concertgebouwen gebouwd. Zo konden niet alleen rijke, maar ook minder rijke mensen de muziek komen beluisteren. Vandaag de dag zijn grote, beroemde orkesten vaak verbonden aan een bepaalde stad. Zo heeft New York het New York Philharmonic Orchestra. In Nederland hebben we ons eigen Koninklijk Concertgebouworkest van Amsterdam.