Aboriginals

Werkstukken en spreekbeurten

Aboriginals zijn de oudste bewoners van het continent Australië. Maar zijn ze altijd goed behandeld door latere bewoners van Australië? Heb je weleens gehoord van de Stolen Generations?

Over land en over zee

Op het moment dat de Aboriginals zo'n 65.000 jaar geleden naar Australië kwamen, lag de zeespiegel ongeveer 150 meter lager dan nu. Het grootste deel van de zee tussen Zuidoost-Azië en Australië kwam hierdoor droog te liggen. Aboriginals kwamen lopend van Zuidoost-Azië naar Australië. Enkele zeestraten kwamen niet droog te liggen, waardoor bepaalde groepen Aboriginals Australië waarschijnlijk ook over zee hebben bereikt.

Primitief

Aboriginals heten ook wel het primitiefste volk van Australië. Dat wil zeggen dat ze na eeuwen nog steeds zonder ingewikkelde hulpmiddelen leven. Omdat Aboriginals geloven dat hun voorvaderen de aarde hebben gemaakt, doen ze er alles aan om die aarde met respect te behandelen.

Verschillende stammen

Er zijn ongeveer 500 verschillende Aboriginalstammen in Australië. Zij hebben allemaal hun eigen taal en grondgebied en bestaan meestal uit verschillende families. Tegenwoordig worden er nog zo'n 150 verschillende talen gebruikt. Je kunt door de verschillende talen en tradities een onderscheid maken tussen de stammen. De verschillen tussen talen zijn vaak groot. Sommige Aboriginaltalen verschillen bijvoorbeeld net zoveel als het Nederlands met het Turks. In 2016 leefden er volgens een volkstelling zo'n 800.000 Aboriginals in Australië.

Stolen Generations

Tussen 1920 en 1969 werden kinderen bij hun Aboriginalouders weggehaald voor een heropvoeding bij blanke gezinnen. Blanken zagen de Aboriginals toen als verwilderde, domme en agressieve mensen. Hun kinderen uit deze periode worden de Stolen Generations genoemd. In 2008 heeft de toenmalige premier van Australië zijn excuses aangeboden aan de Aboriginals voor de 'vernederingen en verloederingen' die de Aboriginals hebben ondergaan.