Canada

Werkstukken en spreekbeurten

Canada is na Rusland het grootste land van de wereld. Over zo'n enorm land wil je wel wat meer te weten komen, toch?

Frans

Canada hoort bij het werelddeel Noord-Amerika. Het grenst in het westen aan Alaska en de Stille Oceaan, in het oosten aan de Atlantische Oceaan en in het zuiden aan de Verenigde Staten. De hoofdstad van Canada is Ottawa. Vroeger werd het land bewoond door Eskimo's en indianen. In 1497 kwamen de eerste Europeanen naar Canada en in de zeventiende eeuw vestigden ze er kolonies. Frankrijk heeft nog steeds een kolonie in het oosten van Canada: Saint-Pierre en Miquelon. Daarom spreken ze in dat deel van Canada Frans.

Bevolking

De meeste Canadezen stammen af van voorouders afkomstig uit West Europa, Oekraïne, India en China. Er wonen nog vijftigduizend van de oorspronkelijke bewoners in Canada, de Inuit (Eskimo's). Ongeveer tachtig procent van de inwoners woont in het zuidoosten van Canada, vlak bij de grens met de Verenigde Staten.

Klimaat

Het grootste gedeelte van Canada heeft een vastelandsklimaat, met lange strenge winters en warme vochtige zomers. De kust heeft een wat gematigder klimaat.

Export

In Canada vind je veel ongerepte natuur. Ongeveer een derde deel van het land is bedekt met ondoordringbare bossen. De houtindustrie speelt dan ook een belangrijke rol. Canada exporteert onder andere bouwhout en krantenpapier. Daarnaast is Canada rijk aan mineralen, zoals koper en ijzererts, en beschikt het land over een enorme voorraad olie, kolen en aardgas. Canada is een belangrijke producent van zinkerts, uranium, nikkel en asbest. Slechts vijf procent van de bodem wordt gebruikt voor landbouw. Er wordt vooral tarwe verbouwd. Ook dat is een belangrijk exportproduct.