Waddeneilanden

Werkstukken en spreekbeurten

Ben jij weleens op een Waddeneiland geweest? Het is een populaire bestemming voor toeristen. In Nederland hebben we acht Waddeneilanden. Maar wist je dat er nog veel meer zijn?

De eilanden

De acht Nederlandse Waddeneilanden zijn onderdeel van een strook van ongeveer vijftig eilanden die zich uitstrekken langs de kust van Duitsland en Denemarken. Van de acht Nederlandse eilanden zijn er vijf bewoond, drie niet. De bewoonde eilanden zijn: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Het grootste eiland is Texel, Schiermonnikoog is het kleinste bewoonde eiland. Op de Nederlandse Waddeneilanden wonen samen zo’n 24.000 mensen. De Waddeneilanden bestaan voornamelijk uit zand- en duingebied. Het landschap van Texel wijkt sterk af. Op Texel bleef in de ijstijd een dikke keileemlaag achter, waardoor de bodem veel vruchtbaarder is en het landschap zich anders kon ontwikkelen.

Waddenzee

De Waddeneilanden kun je alleen met de boot bereiken. Je vaart dan over de Waddenzee. De eilanden zijn namelijk ingesloten door de Noordzee en de Waddenzee. Dankzij het voedselrijke water is de Waddenzee een soort ‘kraamkamer’ voor vissen, maar ook voor zeezoogdieren zoals de gewone en grijze zeehond. De Waddenzee is dan ook grotendeels beschermd natuurgebied. Het staat zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Ontstaan

De Waddeneilanden zijn ontstaan door de werking van eb en vloed. Omdat de Noordzee na het smelten van de poolkappen ruim 8000 jaar geleden volstroomde, werden grote hoeveelheden zand naar de kust gestuwd. Deze zogenaamde wadplaten kwamen bij eb droog te liggen. Door het uitslijten van de geulen tussen de platen ontstonden uiteindelijk de eilanden, al weten we niet precies hoe lang geleden dat was. Nog steeds ‘bewegen’ de eilanden. Door de getijden ontstaan er aan de oostkant van de eilanden grotere zandplaten en verdwijnt er eiland aan de westkant. Zo zat de noordoostpunt van Texel tot de 13e eeuw vast aan Vlieland.

Flora & fauna

Het Waddengebied is een belangrijke tussenstop voor trekvogels. Gemiddeld trekken 10 tot 12 miljoen vogels langs de Wadden als ze op weg zijn van hun broedgebieden in Siberië en Scandinavië naar overwintergebieden in Europa en Afrika. Texel is dan ook geliefd bij vogelliefhebbers. Hier bevinden zich speciale, waterrijke gebieden waar wel meer dan dertig soorten vogels broeden. Ook vind je op Texel de oudste lepelaarkolonie van Nederland.