Boeddhisme

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat er op de wereld meer dan vierhonderd miljoen boeddhisten zijn? Zij geloven dat je opnieuw geboren wordt als je doodgaat. En dat acht stappen leiden naar geluk.

Het boeddhisme in het kort

Het boeddhisme begon ongeveer 2.500 jaar geleden in India, en nog steeds wonen de meeste boeddhisten in Azië. De stichter was Gautama Siddhartha. Hij werd ook wel Boeddha genoemd. Het boeddhisme is een vreedzame leer. Boeddhisten geloven niet in een god, dit is een groot verschil met andere geloven. Er zijn drie grote stromingen binnen het boeddhisme: Theravada, Tibetaans en Mahayana.

Het wiel van het leven

Boeddhisten geloven dat er een cirkel is van doodgaan en opnieuw geboren worden: het wiel van het leven. Hoe je nieuwe leven eruitziet, hangt af van je karma. Dat is de optelsom van de goede en de slechte daden in je leven. Boeddhisten geloven dat het leven en telkens weer opnieuw geboren worden een soort reis is. Als je die reis goed doorstaat, ben je vrij van verlangen en begeerte. Je komt dan in het Nirwana terecht. Dat is het hoogste wat een boeddhist kan bereiken.

De Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad

Twee belangrijke ideeën uit het boeddhisme zijn de Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad.

Vier Edele Waarheden:

1. Het leven is vol van lijden.
2. De oorzaak van dit lijden is hebzucht en verlangen.
3. Er kan een eind komen aan het lijden en het verlangen.
4. Een weg die hiernaartoe leidt, is het Achtvoudige Pad.

Edele Achtvoudige Pad:

1. Juist begrijpen
2. Juist bedoelen
3. Juist spreken
4. Juiste handelingen
5. Juist levensonderhoud (beroep)
6. Juiste aandacht
7. Juiste inspanning
8. Juiste meditatie