Christendom

Werkstukken en spreekbeurten

Het christendom is een wereldgodsdienst met de meeste volgelingen. Wist je dat ongeveer één derde van alle mensen op de wereld christen is?

Wereldgodsdienst

Het christendom begon ongeveer 2.000 jaar geleden in wat nu Israël is. De grondlegger is Jezus van Nazareth. Het christendom is een wereldgodsdienst. Ongeveer één derde van de wereldbevolking is christen. Dat komt neer op ongeveer twee miljard mensen! Het aantal christenen in ontwikkelde landen neemt af, maar groeit in ontwikkelingslanden. Er zijn verschillende soorten christenen, namelijk:

  • rooms-katholieken;
  • protestanten;
  • orthodoxe christenen;
  • anglicanen;
  • overige christenen.

Wat houdt het geloof in?

Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is. De moeder van Jezus heette Maria. Jezus stierf aan het kruis. Vandaar dat het kruis symbool is voor het christendom. Volgens christenen is Jezus na zijn kruisiging uit de dood opgestaan. Christenen worden ook wel volgelingen van Jezus Christus genoemd. Zij proberen te leven zoals Jezus dat heeft aangegeven. Het christendom legt daarom nadruk op goed gedrag, mededogen, dienstbaarheid aan de mensheid, geloof in God en geloof in een leven na de dood in het hiernamaals (de hemel). De bijbel is het belangrijkste geschrift voor het christendom en bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament staat het verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Christenen bezoeken de christelijke kerk, dat is voor hen het huis van God. Enkele christelijke feestdagen zijn:

  • Kerstmis: dan wordt de geboorte van Jezus gevierd;
  • Pasen: dan wordt de wederopstanding van Jezus uit de dood gevierd.